PDA

View Full Version : [HN] Cần mua 1 bộ Tpart cho ZClittleboy1998
06-05-2012, 05:46 AM
Average of 12: 13.68
1. (11.70) F U2 F L' B U B' U' R2 F2 B' R U B2 U2 F' L' B' U' D' F2 B2 D' F' U
2. 14.61 R2 F2 R2 D2 B2 R' B2 D F D' F R' D B2 F U B2 D' R2 U L2 U2 D2 F U
3. 14.53 F' L B F2 L R' D F' D' F' R U F' R2 F2 U D F2 U R F' B R2 D U
4. 12.70 F2 U' F2 R2 B R2 F' L F' B L2 U R2 B' U2 R2 D R2 B' U' F L R U2 D'
5. 14.59 L' R' B2 R D' B2 U' D2 R L' D F L' U' B2 L2 U' F2 R' B R D R2 F' D'
6. 13.39 F R2 D B' R' B' D' L' F' L' U' R' D U' B2 U L' D2 L F2 B2 D R2 B2 L
7. 13.82 F' L B' D F2 L2 B R L2 B' F R2 B D U' L R U2 B' D' U2 F' R' L' B
8. (16.74) R2 B U' D R D' F' R L2 U2 B2 L2 B2 R' U2 F U2 D2 B U' D2 B R' F L'
9. 13.48 F' R B2 R2 D' R L' B2 L D F' U L2 F R' D2 B D' L' U B D' R F' R
10. 12.02 R2 U' D2 R' F D' F2 D' U L' F' R' B2 L2 D B' D U2 F2 L2 R' F2 L' B2 L
11. 11.73 U2 F2 R D F D' L' U R2 D2 U L B2 R2 F L' R F2 R2 D2 R2 F2 U' L R2
12. 15.95 D F2 D' R B2 L' U D F U' B2 F2 R' L U' D' F2 L R D' F2 R U2 B R'

Komori_Taro
06-05-2012, 08:31 AM
Mình có 1 bộ nhưng thiếu 1 cái:)), có cần thì pm mình.

vodka1102
06-05-2012, 08:32 AM
đây, liên hệ a nhé :))
01262.176165
doihansuke103

littleboy1998
06-05-2012, 11:55 AM
Mình có 1 bộ nhưng thiếu 1 cái:)), có cần thì pm mình.


ban o dau nhe. Thjeu 1 cai cung dc.

Komori_Taro
06-05-2012, 01:11 PM
Mình ở đoạn Kim Ngưu- quận 2 Bà Trưng.

littleboy1998
06-05-2012, 04:10 PM
Mình ở đoạn Kim Ngưu- quận 2 Bà Trưng.


xa qua

Komori_Taro
06-05-2012, 06:22 PM
Nhà cậu ở đâu? Nếu cần gấp thì mỗi ng đi 1 đoạn, ko gấp thì thôi vậy.

hvt041162
06-05-2012, 08:13 PM
tui có đây này:smile: nhưng thiếu 2 cái :go::go::go:

littleboy1998
06-05-2012, 08:33 PM
tui có đây này:smile: nhưng thiếu 2 cái :go::go::go:


đưa tôi nhanh. bán rẻ thôi

hvt041162
06-05-2012, 08:38 PM
tui có đây này:smile: nhưng thiếu 2 cái :go::go::go:


đưa tôi nhanh. bán rẻ thôi


hờ:go::go: