PDA

View Full Version : HCM đổi Lanlan 7x7 trắng => đenmatmen
07-05-2012, 08:55 PM
mình có lanlan 7x7 trắng, thay stick....h muốn đổi màu đen..ai có thì đổi nha...Vcube thì mình bù tiền....:smile::smile::smile::smile: 01265 26 36 39

Dcuber
07-05-2012, 09:01 PM
lanlan của bạn còn mới ko :-? , nếu new khoảng 90% thì đổi :smile::smile::smile:

matmen
07-05-2012, 09:03 PM
tren 90 đây...mơi thay stick dán hết cả ngày..:chaymau:....bạn cũng lanlan hả...hay vcube...nếu vcube mình bù tiền:smile::smile::smile:

Dcuber
07-05-2012, 09:27 PM
:smile: cho xin 500đ hình nào :smile:

matmen
07-05-2012, 09:40 PM
http://nl6.upanh.com/b6.s27.d1/2c084830841a1d3fcbc43bbe367f959f_44431266.dsc0294. jpg (http://www.upanh.com/dsc_0294_upanh/v/4rqfco7ycdi.htm)
[url=http://www.upanh.com/upanh_dsc_0295/v/0rqd2o7y2dq.htm]http://nl6.upanh.com/b2.s28.d3/267988ff2a7f0beba5a79977eabfa8c4_44431276.dsc0295. jpg (http://www.upanh.com/dsc_0295_upanh/v/0rqd2o7y2dq.htm)

Dcuber
07-05-2012, 09:44 PM
:aboom::aboom: ầy , ả matmen nhé , con lanlan mềnh mất cap rồi , thôi khỏi đổi vậy :sad::sad:

matmen
07-05-2012, 09:49 PM
:sosad::sosad::sosad::sosad::sosad: hk thể chju nổi....

Dcuber
07-05-2012, 09:58 PM
:smile: căn bản thì mình cũng đang dùng SS7 nên ko quan tâm lắm đến lanlan:smile:
với con lanlan mĩnh cũng break với chỉnh ốc nhiều rồi :smile:

matmen
08-05-2012, 08:26 PM
:surrender::surrender::surrender::surrender::surre nder::surrender::surrender: