PDA

View Full Version : Hỏi về mấy cube rubik'sluvmiu4ever
09-05-2012, 09:53 AM
Tình hình là mình có mấy chú của rubik's, tuy nhiên là mua cũ nên giờ chịu không biết nó là dòng gì. Ai có thể nói qua cách phân biệt Original DIY, DIY v1, DIY v2, DIY v3 giúp mình được không :) ảnh thì mình sẽ up sớm

luvmiu4ever
11-05-2012, 11:21 AM
Up cho bi biết và trả lời giùm :adore: