PDA

View Full Version : Hỏi cách xếp các chữ cái trên rubikdungdunga3
25-05-2012, 01:28 AM
Mọi người cho e hỏi cách xếp các chữ cái trên rubik với! Ai có cách làm send mail cho e với nhé/!
mail: dungqlktk52@gmail.com

hoàng nguyễn
25-05-2012, 07:42 AM
http://www.randelshofer.ch/rubik/patterns/B200.01.html
vào đây mà lựa cái mình thích nha bạn