PDA

View Full Version : X-cross bằng hình ảnh đây bà con ơi !!!MrT_77_hp
26-05-2012, 04:12 PM
Hình ảnh hơi mờ anh em thông cảm[hr]
Ặc hình ảnh to qua bà con chỉ em cái cách chỉnh nhỏ đi được hônk

rubikvt123
26-05-2012, 04:17 PM
ảnh cỡ to quá bạn ạk, thu nhỏ size lại

lambaodat
26-05-2012, 04:21 PM
:smile: chẳng thấy nút thank. lên up (upanh.com) lại ảnh đi để chỉnh size nhỏ lại

MrT_77_hp
26-05-2012, 04:21 PM
ảnh cỡ to quá bạn ạk, thu nhỏ size lại

Chỉ mình cách chỉnh kích cỡ với, mình sẽ thanks ủng hộ

kidvip12
26-05-2012, 04:30 PM
tks vì bh chưa cần cho lắm:aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:[hr]
tks vì bh chưa cần cho lắm :aboom:

tonytn
26-05-2012, 04:51 PM
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss:[hr]
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss::boss::boss::boss:[hr]
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss::boss::boss::boss:

hoàng nguyễn
26-05-2012, 07:43 PM
sub dưới 20s thì nên tập cái này, mà mình thấy CFOP thôi cũng nhanh rồi chủ yếu là look ahead tốt và FT nhuần nhuyễn

MrT_77_hp
27-05-2012, 10:00 AM
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss:[hr]
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss::boss::boss::boss:[hr]
x cross chủ yếu xem clip và tự ngẫm là chính:boss::boss::boss::boss::boss::boss:

Bạn ơi mình thấy nhiều người xem video không hiểu toàn đi hỏi, nên em làm cái này cho những ai chưa hiểu sẽ dễ hiểu hơn