PDA

View Full Version : [TQ] Bán Stack Mat v2 (full mat + bigmat + stackmat)thaison.ace.94
27-05-2012, 01:48 PM
Giá cả bộ là 450K (+ cả ship vô rồi) Ai Mua Pm bên dưới hoặc sdt: 0976313567.
http://nm0.upanh.com/b5.s1.d4/8acf71fdd692b0eee9c8ddc2c45f8ec1_45299380.27052012 090.jpg (http://www.upanh.com/27052012090_upanh/v/3ref8sej8bv.htm)http://nm3.upanh.com/b5.s28.d3/ff09f88de75e06ab84ed85e45ba6c365_45299383.27052012 091.jpg (http://www.upanh.com/27052012091_upanh/v/0re51s8j6bt.htm)
Tình trạng hoạt động vẫn bình thường ai cần mình sẽ up video & quay rõ luôn ngày quay.
Video:
http://WWW.youtube.com/watch?v=EfvaUvB21oA&feature=youtu.be

rubikaoe
27-05-2012, 03:02 PM
Bạn ở đâu nhỉ, mình gạch luôn nhá :byebye:

thaison.ace.94
27-05-2012, 07:03 PM
Bạn ở đâu nhỉ, mình gạch luôn nhá :byebye:


Móng Cái. gạch khi nòa súc vậy[hr]
Bạn ở đâu nhỉ, mình gạch luôn nhá :byebye:


Móng Cái. gạch khi nòa súc vậy


đã bay :go::go:

rubikaoe
27-05-2012, 08:15 PM
Bạn ở đâu nhỉ, mình gạch luôn nhá :byebye:


Móng Cái. gạch khi nòa súc vậy[hr]
Bạn ở đâu nhỉ, mình gạch luôn nhá :byebye:


Móng Cái. gạch khi nòa súc vậy


đã bay :go::go:


:confuse::confuse::confuse: đã có người mua rồi hả bạn :surrender::surrender::surrender: