PDA

View Full Version : [Mùa giải 7] kì 2 (4/6 - 9/6)WarKing
05-06-2012, 01:33 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L U' L2 B2 L2 B2 U L2 U R2 B D L' D F D' F2 R' U L' B2

2.B2 L D B2 R2 U B D' R2 D U L' R' U F D B R U L' D

3.U L2 R2 B L2 R2 U' L2 D U L U' R U' F R' U L' D2 L

4.B' F' L2 U2 B L2 R D2 B' R U L U F2 R D U2 F U F

5.L2 U R2 D' F2 D' F2 U' F2 U B2 U L' D R B' D F R D


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R U2 R' F2 R U' F R2

2. F' R U' F' U F' U'

3. U F U F' U R U' F'

4. U' R F' U2 F' U2 F2

5. R U' R U' R2 F2 U' R2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B2 R U2 F2 U2 R2 B D2 L2 D2 F U2 L' B2 D' R F B2 U2 L D2

2.B2 L F2 R2 D B L2 D R F2 U2 R2 B' U' L U2 F R2 B L D'

3.F R2 F L2 R2 B L2 D B L U B L' F2 R F D U F' L' B

4.B2 L2 F2 D L2 B D2 L2 F2 D U B U B' F L D F L U R2

5. B2 R D L' U2 L U R2 U2 R' D U R B R2 F L2 B' U' B' R


- Speed 4x4: 3 scramble


1. B Uw' U2 L2 Rw Uw' Rw F' L D' L F2 L' U2 Rw Uw Rw Uw2 B U' R' F' Uw2 R D2 Uw Fw' L' Rw2 R Fw2 D2 Fw' D2 L Rw Fw F' Rw' D2

2. L2 R2 Uw L' R' F2 L Rw2 R2 Fw2 Rw B' D U2 L F L' R2 Uw Rw2 D B2 D' F' L' Uw2 Rw Fw' L2 Fw' F2 Rw Uw' B' Fw2 L' D' B2 Fw Uw

3.Rw' R2 F' D' U2 B Fw' D U' B' D' Uw B' R2 D L' D U' L' Uw2 Rw Fw Rw' R2 F' Uw2 F' L2 D Uw' L' R' U2 B2 D' Uw' U' Rw U' Rw


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Fw' Dw2 L' R2 Dw R' B2 Bw2 Dw Uw Bw2 L2 Bw' Uw' Lw Bw Lw' Rw2 B2 Bw' L2 R' Dw Fw2 Lw2 Dw2 U2 Rw' R' Bw' F2 Lw' R D2 Bw2 R D Dw2 F L D' Rw B' L' D Uw Fw2 Uw Lw2 B' Uw' Bw D2 B' Lw2 Fw Dw2 B Fw Dw'

2. D2 B2 L2 B' Dw' U' R Fw L' Uw2 B' Fw2 F' D' Fw F' Rw2 D2 Fw2 Dw2 Lw R' D2 R D Fw2 L2 U2 R' F L Rw2 B2 Uw' Bw Lw Dw2 Lw Rw B' Rw2 Dw Lw R2 Fw' L2 U Bw U' B2 Fw Rw' Dw2 R' B' Lw2 F2 D Lw Rw2

3. L2 Fw2 U2 B2 Lw' B' Bw' F' R2 U F2 D Uw2 L' Rw2 Dw' F2 Uw2 B2 F2 R2 D Rw B' Dw2 U Fw' R Uw' B L Fw L2 Rw2 Fw2 D U B' Bw Dw2 L' Rw Dw' B2 D2 F2 L B' Rw Uw' Bw' R' Dw2 B Fw2 F' L F R B'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. B' L U R' B L' R B' l r' b' u'

2. U' L' B' U L R B' L R' l' r' b' u'

3. U L B R' L' U L' U L l r u- OH 3x3: 3 scramble


1.D2 B2 L B2 R2 F' U F2 R2 F' U' R F D B D L' U B2 R U'

2.R2 B U R2 D2 F2 D L2 U' L2 B2 L B D U B L' B R' B' D

3.D U2 R F2 R F R B2 U2 L B2 U B U L B U' B F D L2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D2 B2 D L2 U F2 R2 B2 F2 U R B' D' R2 D' B' F' D2 L' D

2.B2 U2 L2 F' D2 R B F2 R2 B L R U' L2 B L2 U' R' D' U B

3.U2 B R2 B2 L D2 U2 R2 B L' D2 L F2 D' F' D' F L2 R2 F2

cuber25111999
05-06-2012, 01:43 PM
tên nick trên forum: cuber25111999
Thể loại thi đấu: 3x3
Thời gian: 25.59 28.87 19.00 23.28 21.27
Lời bình: đã sub 20 single và sub ave 25

trieuvy.nguyen@yahoo.com
05-06-2012, 03:17 PM
Nick 4rum: trieuvy.nguyen@yahoo.com
Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 9.54 11.06 10.04 7.47 7.38

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 18.21 21.64 24.55 17.90 24.25

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 1:32.33 DNF 1:24.20

Thể loại: speed 5x5
Thời gian: 2:57.20 3:18.72 3:09.91
Bình luận: mới ngủ dậy, cần cố gắng hơn

vam_nnt
05-06-2012, 03:26 PM
Tên nik: vam_nnt
Thể loại:3x3 Match the scrambles
Thời gian: 5.23 4.66 4.71 5.26 4.67

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 5.41 4.77 2.82 3.88 4.30

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 9.48 14.44 9.80 11.08 10.03

Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 50.82 51.44 44.32

Thể loại: speed 5x5
Thời gian: 92.87 86.86 101.20

ndnghia1996
06-06-2012, 09:10 AM
Tên nick: ndnghia1996
Thể loại: 3x3 Match the scrambes
thời gian: 12.97 13.63 13.96 11.52 12.92

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 28.90 28.14 22.46 22.98 28.39

Thể loại: Speed 5x5
Thời gian: 245.72 235.53 231.71

Lời bình: 55 mới tập gà quá:)

1998nguyen1998
02-07-2012, 09:44 AM
tên nick trên forum: 1998nguyen1998
Thể loại thi đấu: speed 3x3
thời gian: 24.59 22.47 22.24 22.46 22.92
bình luận: tới tận tháng 7 mới nhớ là có cuộc thi hàng tuần :cry: