PDA

View Full Version : Các loại rubik!!!bechuy1998
05-06-2012, 10:04 PM
Ai cho mình biz rubik nào tốt mà rẻ. Từ rubik 2x2x2 đền 7x7x7x

rubikno1_duy
05-06-2012, 10:07 PM
2x2: lanlan
3x3:nhìu
4x4,5x5,6x6,7x7:shengshou

hoàng nguyễn
05-06-2012, 10:09 PM
3x3x3 thì mình nghĩ dòng dayan là tốt

leokey
05-06-2012, 10:35 PM
Ai cho mình biz rubik nào tốt mà rẻ. Từ rubik 2x2x2 đền 7x7x7x

Suggest cho em các loại sau tốt mà rẻ
2x2 Lanlan
3x3x3 Ghosthand
4x4x4 Shengshou
5x5x5 Shengshou
6x6x6 Shengshou
7x7x7 Shengshou
:doubt: Em cứ theo đó mà mua

cuber25111999
06-06-2012, 08:35 AM
2x2 : lanlan
3x3:f2 , a3 new, ( nếu bạn có đk mua a5 và các dòng dayan)
4x4:shengshou
5x5:shengshou
6x6:shengshou
7x7:shengshou

bechuy1998
06-06-2012, 07:16 PM
Ai cho mình biz rubik nào tốt mà rẻ. Từ rubik 2x2x2 đền 7x7x7x

Suggest cho em các loại sau tốt mà rẻ
2x2 Lanlan
3x3x3 Ghosthand
4x4x4 Shengshou
5x5x5 Shengshou
6x6x6 Shengshou
7x7x7 Shengshou
:doubt: Em cứ theo đó mà mua


Thanks anh nhìu