PDA

View Full Version : Nâng cấp, update thêm emotion và fix lỗi!jackblk
01-08-2009, 01:24 PM
Hiện mình đã update bộ emotion của Yahoo, đầy đủ. >:D< >:D< >:D<
Tiếp đến là đã fix lỗi Operation Abort xảy ra khi sử dụng IE 7 truy cập diễn đàn, lỗi này do nảy sinh xung đột giữa Plugin, đã fix. :-B