PDA

View Full Version : Topic hướng dẫnruchi
06-06-2012, 08:42 PM
Sao topic hướng dẫn quay Rubik 3x3 giờ không hoạt động nữa z :smile: ai chỉ hộ với :confuse:

kaka_bs
07-06-2012, 06:55 AM
nếu là 3x3 thì xem ở chữ kí của mình nhé,cứ click vào hình,topic đó sẽ có đủ cả cho bạn từ A-->Z luôn