PDA

View Full Version : .....empty1234
10-06-2012, 05:57 PM
Làm thế nào để luyện tập rubik có hiệu quả? (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Empty1234-Lam-the-nao-de-luyen-tap-rubik-co-hieu-qua)

[Advance] Hướng dẫn speed 4x4 bằng Yau method (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Yau-method-Huong-dan-speed-4x4x4?pid=218837#pid218837)

[Advance] Hướng dẫn speed 5x5 (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Advance-Huong-dan-speed-5x5-nang-cao?page=1)

My PBs: single/AO5/AO12
3x3: 6.72s/10.31s/11.51s
4x4: 38.xxs/x.xx/47.17s
5x5: 1:10.68s/1:17.85s/1:21.05s
6x6: 2:25.xxs/2:41.30s (MO3)
7x7: 4:23s

My PBs on camera:
3x3 single 7.90s
http://WWW.youtube.com/watch?v=dveETvCePR8&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

3x3 AO12: 11.63s
http://WWW.youtube.com/watch?v=LbbljtlFJjc&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

OH AO5: 19.45s
http://WWW.youtube.com/watch?v=xWSHvp3A41A&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

4x4 AO12: 47.17s - All sub 50s
http://WWW.youtube.com/watch?v=5SrhKH_WmZU

5x5 AO5: 1:19.51s - Single: 1:13.48s
http://WWW.youtube.com/watch?v=IMKzl_wJ3Lo&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

5x5 AO12: 1:23.56s
http://WWW.youtube.com/watch?v=xuYIyF4Hlds&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

6x6 single 2:29.53s
http://WWW.youtube.com/watch?v=6HLzG3sR_10&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

6x6 MO3 2:41.30s
http://WWW.youtube.com/watch?v=n-ysYgvpb-A&feature=bf_next&list=PL573064566B74E824

7x7 single 4.45.60s
http://WWW.youtube.com/watch?v=NkyghhKjLpE&list=PL573064566B74E824&feature=plcp

vipandpro
26-03-2013, 04:34 PM
anh fix lại link đi a

devilneversmile
29-03-2013, 08:19 PM
7s90' @@" ... Kinh thật @@" ...