PDA

View Full Version : [HCM] Mem nào học trường THCS Colette q.3 vào điễm danh nházetchsolver
12-06-2012, 11:52 PM
mình tên Bao.....
sn 97......
học trường THCS Colette.....
yh: zetch_zetrae_raven
ai hoc chung trường thì vào điễm danh nha.......:smile::smile: