PDA

View Full Version : [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Xoay tầng 3 như thế nào?bxtminh
26-06-2012, 08:53 AM
Cho mình hỏi vài điều thế này:
+VD: với công thức định hướng góc tầng 3 như thế này: (R'2 D) (R' U2)(R D') (R' U2 R')
*Thứ nhất: Có phải muốn xoay thì trước hết phải để tầng 3 đối diện với mình không?
*Thứ hai: Đối với ký hiệu R thì có nghĩa là xoay theo chiều kim đồng hồ. Nghĩa là như thế nào và đối với ký hiệu L thì sao?
*Thứ ba: Tại sao trong công thức lại chia làm từng nhóm nhỏ trong ngoặc đơn. Có những ký hiệu lại ngoài ngoặc đơn là sao vậy?

Mong mọi ngưởi chỉ bảo. Xin cảm ơn!

MrEkjjd
26-06-2012, 09:07 AM
*hok, để tầng 3 làm mặt U
* L ngược lại với R
* dễ học + FT

wa_star12266
26-06-2012, 09:40 AM
Cho mình hỏi vài điều thế này:
+VD: với công thức định hướng góc tầng 3 như thế này: (R'2 D) (R' U2)(R D') (R' U2 R')
*Thứ nhất: Có phải muốn xoay thì trước hết phải để tầng 3 đối diện với mình không?
*Thứ hai: Đối với ký hiệu R thì có nghĩa là xoay theo chiều kim đồng hồ. Nghĩa là như thế nào và đối với ký hiệu L thì sao?
*Thứ ba: Tại sao trong công thức lại chia làm từng nhóm nhỏ trong ngoặc đơn. Có những ký hiệu lại ngoài ngoặc đơn là sao vậy?

Mong mọi ngưởi chỉ bảo. Xin cảm ơn!


ngoài ngoặc đơn là các bước setup bạn k cần quan tâm mở ngoặc đóng ngoặc làm j
T2 MÚN Xoay thì đễ 2 tầng phía bên dưới
thứ 3 R thì cầm layer phải kéo lên còn L thì layer trái kéo xuống và ngc lại:D
T4 nhớ tks =D

tranhungnghiem
26-06-2012, 09:43 AM
Cho mình hỏi vài điều thế này:
+VD: với công thức định hướng góc tầng 3 như thế này: (R'2 D) (R' U2)(R D') (R' U2 R')
*Thứ nhất: Có phải muốn xoay thì trước hết phải để tầng 3 đối diện với mình không?
*Thứ hai: Đối với ký hiệu R thì có nghĩa là xoay theo chiều kim đồng hồ. Nghĩa là như thế nào và đối với ký hiệu L thì sao?
*Thứ ba: Tại sao trong công thức lại chia làm từng nhóm nhỏ trong ngoặc đơn. Có những ký hiệu lại ngoài ngoặc đơn là sao vậy?

Mong mọi ngưởi chỉ bảo. Xin cảm ơn!


ngoài ngoặc đơn là các bước setup bạn k cần quan tâm mở ngoặc đóng ngoặc làm j
T2 MÚN Xoay thì đễ 2 tầng phía bên dưới
thứ R thì cầm layer phải kéo lên còn L thì layer trái kéo xuống và ngc lại:D
T4 nhớ tks =D


T3 đâu