PDA

View Full Version : e muốn hoir về MOD...newbie001
01-07-2012, 10:09 AM
e là mem mới...e muốn hỏi mọi ng sự kh biệt giữa mod utimate và elite là gì???:aboom:

tyxoai1996
01-07-2012, 10:19 AM
mình chỉ nghe nói là mod elite là mod cả corner và edge, còn mod ultimate thì chỉ mod phần edge thôi =D
p/s : mình ko chắc đâu cái này phải nhờ cao thủ confirm

littleboy1998
01-07-2012, 01:07 PM
thỳ elite mod thêm corner, ultimate mod mỗi edge