PDA

View Full Version : [ĐÃ GIẢI QUYẾT]Có nên lấy keo dán mấy cái nắp của cube lại không ?b38497988
04-07-2012, 11:21 AM
đang quay nó xúc ra hoài...cục này mới có 1 tháng mà đã thế = =

http://no8.upanh.com/b4.s28.d1/191d40cae0359bb1f0fed660016eafd2_46842588.arcsofti mage6.jpg (http://www.upanh.com/arcsoft_image6_upanh/v/5ry0ejcd6nl.htm)

e có nên lấy keo dán sắt dán hết lại không ? Thanks nhiều

wa_star12266
04-07-2012, 11:23 AM
đề nghị xem hướng dẫn của a bình đừng hỏi những cái đã có nữa >"<
f2 nào chả vậy

kidvip12
04-07-2012, 11:28 AM
:doubt: đã có topic hướng dẫn khắc phục . mong bạn lục tung lại để tìm kiếm trc khi hỏi nhé:sure:

b38497988
04-07-2012, 11:28 AM
đề nghị xem hướng dẫn của a bình đừng hỏi những cái đã có nữa >"<
f2 nào chả vậy


bạn cho mình cái link được không =D

rdch
04-07-2012, 12:44 PM
nếu dán thì dán edge với corner, ko dán center cap, center thì dùng giấy nhét vào(vì còn nới ốc này nọ...)