PDA

View Full Version : Hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giảnkieuphong
02-07-2008, 08:52 PM
Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây (http://rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html).
1.Giới thiệu:

Đây là bài hướng dẫn cực kỳ đơn giản, dựa theo hướng dẫn của Leyan Lo, mình đảm bảo khi học theo hướng dẫn này thì chỉ cần biết đọc là có thể giải được khối rubik 3x3.
Trước khi bắt đầu học, ta cần quy ước một số thứ cho dễ làm việc:
- Viên giữa: là viên chỉ có 1 màu, nằm chính giữa các mặt.
- Viên cạnh: là viên có 2 màu.
- Viên góc: là viên có 3 màu.

https://i.imgur.com/cciUgM2.png

Trong hướng dẫn này, những phần không quan trọng của khối rubik, tức là những viên không cần quan tâm đến sẽ được tô màu xám, còn những phần quan trọng sẽ được đánh dấu X.
- Các ký hiệu: (http://rubikvietnam.com/forum/threads/97-Quy-uoc-ky-hieu-thong-dung.html)
Mỗi mặt của khối rubik sẽ được ký hiệu bởi 1 chữ cái tương ứng:
Phải: R Trái: L Trên: U Dưới: D Trước: F Sau: B

https://i.imgur.com/nlX0vCK.png

R L U D F B : xoay các mặt tương ứng 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
R’ L’ U’ D’ F’ B’: xoay các mặt tương ứng 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.
R2 L2 U2 D2 F2 B2: xoay các mặt tương ứng 180 độ.

- Lưu ý: khi gặp công thức B tức là xoay mặt B 90 độ theo chiều kim đồng hồ thì ta phải để mặt B hướng về phía mình rồi mới xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ. Các mặt khác cũng tương tự.

Video giải thích ký hiệu:
http://WWW.youtube.com/watch?v=BGgwPOcowKo

-Phương pháp giải: đây là phương pháp làm từng tầng, khi giải các tầng sau phải đảm bảo không làm xáo trộn các tầng trước. Tầng 1 là dễ làm nhất, có thể giải bằng trực giác, tự nghĩ ra cách giải. Tầng 3 dĩ nhiên là khó nhất, phải học nhiều công thức và chỉ một sai lầm ở tầng này cũng khiến ta phải làm lại khá nhiều.

kieuphong
02-07-2008, 09:16 PM
2. Tầng 1:

Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây: www.rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html (http://rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html)
Ta quy ước tầng 1 là tầng có mặt trắng, tầng 3 là tầng có mặt vàng. Lúc đầu, ta sẽ để mặt trắng là mặt U. Để giải tầng 1 ta cần làm 2 bước: giải các viên cạnh để tạo thành hình chữ thập và sau đó giải các viên góc. Chú ý rằng các viên góc và cạnh cần phải được đưa về đúng vị trí của nó.

https://i.imgur.com/wPkL1km.png

Tạo hình chữ thập:

https://i.imgur.com/S1dzn59.png

Bước này cực kỳ đơn giản, các bạn hoàn toàn có thể tự làm được, mình gợi ý cách làm sau: đầu tiên, ta cần tìm các viên cạnh có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1, tầng 2 hoặc tầng 3.

Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2:

https://i.imgur.com/Ez8PQ6y.png

B1: Sau khi chọn được 1 viên cạnh, ta phải xác định nó thuộc về vị trí nào trên khối rubik. Để làm được việc này, ta xem màu kề với màu trắng là màu gì. Ở trường hợp 1 màu đó là màu đỏ, do vậy viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X bên phải, ngay phía trên viên giữa màu đỏ. Ở trường hợp 2, màu đó là màu xanh lá cây, do đó viên cạnh phải nằm ở chỗ chữ X phía trước. Ta gọi vị trí mà viên cạnh cần đưa tới là goal.

B2: Sau khi xác định được goal, việc tiếp theo là tìm cách đưa mặt màu trắng của viên cạnh lên mặt U. Trong trường hợp 1, ta xoay F’, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X phía trước. Trường hợp 2, ta xoay R, viên cạnh sẽ được đưa tới vị trí chữ X bên phải. Ta gọi vị trí mà viên cạnh sẽ tới sau khi làm bước 2 là target.

B3: Có 1 vấn đề xảy ra là nếu làm luôn bước 2 thì mặt trắng của viên cạnh đúng là được đưa đến mặt U nhưng viên cạnh lại không nằm ở goal. Không sao, chuyện nhỏ như con thỏ đang ăn cỏ bị thằng da đỏ nó bắn bỏ, trước khi làm bước 2 ta đưa goal tới vị trí target bằng cách xoay U hoặc U’ hoặc U2. Sau đó làm bước 2 rồi lại đưa goal trở về chốn cũ bằng cách làm ngược lại cái U, U’, U2 ở trên. Ví dụ ở trường hợp 1, cách làm sẽ là (U F’ U’). Trường hợp 2 cách làm sẽ là (U’ R U).

Nếu viên cạnh nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3:

https://i.imgur.com/JW3CPfh.png

Ta xoay F hoặc F’ để đưa viên cạnh về tầng 2 rồi dùng phương pháp trên để giải.

Giải viên góc:

Từ bước này trở đi, ta sẽ lật ngược khối rubik lại, tức là mặt trắng thành mặt D còn mặt vàng thành mặt U. Việc này sẽ giúp chúng ta dễ dàng xác định vị trí các viên cần tìm.

https://i.imgur.com/tTnzn16.png

Đầu tiên, ta cũng phải tìm các viên góc có màu trắng, viên này có thể nằm ở tầng 1 hoặc tầng 3.

Nếu viên góc nằm ở tầng 3:

B1: Xác định vị trí mà viên góc cần được đưa tới bằng cách xem xét 2 màu còn lại của viên góc. Ta gọi vị trí đó là goal.
B2: Đưa viên góc tới vị trí ngay phía trên goal.
B3: Tùy vào từng trường hợp, ta dùng 1 trong các công thức sau để giải.

https://i.imgur.com/Antak4n.png

https://i.imgur.com/kHqlFbQ.png

1. Dùng công thức (R U’ R’ U2) để đưa mặt trắng sang phía bên cạnh.
2. Dùng 1 trong 2 công thức trên để giải.

Nếu viên góc nằm ở tầng 1:

https://i.imgur.com/zunuRNI.png

B1: Dùng công thức (R U R’ U’) để đưa viên góc về tầng 3.
B2: Dùng phương pháp trên để giải.

kieuphong
03-07-2008, 12:08 AM
3. Tầng 2:

Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây (http://rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html):
Ở tầng này, công việc rất nhẹ nhàng, ta chỉ cần giải 4 viên cạnh. Đầu tiên ta xác định các viên cạnh của tầng 2, đó là các viên cạnh còn lại mà không có màu vàng. Các viên này có thể nằm ở tầng 2 hoặc tầng 3.

Nếu viên cạnh nằm ở tầng 3:

B1: Xác định vị trí viên cạnh cần đưa tới bằng cách xem xét 2 màu của viên cạnh. Ta gọi vị trí đó là goal.
B2: Xoay U, U’ hoặc U2 để đưa viên cạnh đến vị trí gần goal sao cho trục giữa của mặt F trùng màu (xem hình minh họa phía dưới).
B3: Tùy vào từng trường hợp, dùng 1 trong 2 công thức sau để giải:

https://i.imgur.com/rqQnqDK.png

Nếu viên cạnh nằm ở tầng 2:

https://i.imgur.com/EiXXgov.png

B1: Dùng công thức (R U’ R’) (U’ F’ U F) để đưa viên cạnh về tầng 3.
B2: Dùng phương pháp phía trên để giải.

kieuphong
03-07-2008, 12:20 AM
4. Tầng 3:

Xem video hướng dẫn của vuaquyen92 ở đây (http://rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html):
Để giải tầng 3, ta làm 4 bước như sau:

Định hướng cạnh:

Mục đích của bước này là tạo ra hình chữ thập màu vàng ở mặt U. Có 3 trường hợp cần giải quyết, tuy nhiên ta chỉ cần học 1 công thức duy nhất. Khi làm công thức dưới đây, tầng 3 sẽ biến đổi theo thứ tự như sau:

https://i.imgur.com/EzAxnoe.png

Công thức: (F R U) (R’ U’ F')

Định hướng góc:

Mục đích của bước này là đưa toàn bộ mặt U về đúng màu (màu vàng). Có tất cả 7 trường hợp cần giải quyết. Khi làm công thức dưới đây, tầng 3 sẽ biến đổi như hình minh họa. Chú ý hình minh họa bên dưới thể hiện góc nhìn từ trên xuống, khi làm công thức ta vẫn phải giữ khối rubik sao cho mặt vàng nằm ở trên cùng.

https://i.imgur.com/bztCLv8.png

Công thức: (R U) (R’ U) (R U2) R’


Hoán vị góc:

Mục đích của bước này là đưa các viên góc về đúng vị trí của nó. Công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị trí của 2 viên góc như hình minh họa. Để đưa cả 4 viên góc về đúng vị trí, ta có thể phải làm công thức này 2 lần.

https://i.imgur.com/gyuKYRY.png

Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')

Hoán vị cạnh:

Đây là bước cuối cùng, 2 công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị trí của 3 viên cạnh như hình minh họa. Để đưa 4 viên cạnh về đúng vị trí, ta có thể phải làm các công thức đó 2 lần. Lưu ý ta có thể chỉ cần nhớ 1 trong 2 công thức là có thể hoàn thành bước này, tuy nhiên khi đó thời gian làm sẽ lâu hơn.

https://i.imgur.com/TF69S7c.png

Yeah! Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ những người biết giải rubik’s cube!

kieuphong
03-07-2008, 12:29 AM
Đây là link down bản pdf của bài hướng dẫn trên:
Cach giai rubik.pdf - 0.24MB (http://adf.ly/59oPs)

Có gì không hiểu hay có góp ý gì về hướng dẫn này, các bạn hãy post vào topic "Góp ý về hướng dẫn giải rubik theo cách đơn giản" ở đây:http://rubikvietnam.com/forum/threads/78-Gop-y-ve-huong-dan-giai-rubik-theo-cach-don-gian.html

Nếu đã học xong cách này thì các bạn có thể vào topic sau để học thêm 1 số công thức giúp cho việc giải rubik nhanh hơn: http://rubikvietnam.com/forum/threads/35-Ai-da-hoc-xong-huong-dan-theo-cach-co-ban-thi-vao.html

Update:
video hướng dẫn ai đọc chưa hình dung được có thể vào đây http://rubikvietnam.com/forum/threads/859-Video-TV-Huong-dan-giai-rubik-theo-cach-co-ban.html

alt_enter
04-04-2013, 11:49 PM
chỗ các trường hợp của tầng 3 ý anh up lại đi

XU XU
06-04-2013, 09:27 PM
:thinkka5::sogood::sogood:

XU XU
06-04-2013, 09:30 PM
con truong hop nao don gian nua k, cho em,may cai nay ban em truyen nghe rui:comp:trường hợp của tầng 3 ý anh

alt_enter
07-04-2013, 12:37 PM
nói chung là các trường hợp riêng của định hướng góc ý,em chưa làm đc

nguyendark
15-05-2013, 02:11 AM
các trường hợp 1 -7 k xem dc gì hết các bạn làm cụ thể hơn dùm đi thanks.
Post đc trên youtube đc thì càng tốt hơn, thanks

bkavsky
29-05-2013, 12:31 PM
lần đầu tiên hoàn thành được cái rubik, thanks anh
\

manhdung1605
10-06-2013, 08:16 PM
cho e hỏi khi xoay tầng 2 thì mặt trên sẽ là mặt vàng hay mặt trắng

kieuquocdat123
10-06-2013, 08:18 PM
cho e hỏi khi xoay tầng 2 thì mặt trên sẽ là mặt vàng hay mặt trắng
Mặt nào cũng đươc bạn à, bạn thích mặt nào thì dùng mặt đó thôi...

Châu Pooh
10-06-2013, 10:49 PM
cho e hỏi khi xoay tầng 2 thì mặt trên sẽ là mặt vàng hay mặt trắng
Bạn thích mặt nào cũng được nhưng nên chọn cố định 1 màu thì quen mắt hơn, ảnh hưởng một phần thành tích đấy
thường mọi người lúc làm tầng 2 mặt trên sẽ là mặt vàng
tùy sở thích k bắt buộc

honggiakhanh
11-07-2013, 10:48 AM
cho em hỏi mấy cái ( ) để làm gì ạ /

ỐLaLa
18-07-2013, 10:59 AM
anh kieu phong ơi, em học theo cách của anh, cũng đã thuộc CT nhưng lắp rất chậm nhìn rất chậm, ko hiểu sao, nhưng có vẻ kiểu này nhanh hơn kiểu lắp ngày xưa của e

meoluoi2001
27-09-2013, 09:31 PM
Anh dạy em cách giải rubik theo cách bắc cầu đi

9_GaDiBo_6
28-09-2013, 10:23 AM
Anh dạy em cách giải rubik theo cách bắc cầu đi
Em nói rõ hơn về cách này được không

Dr X
28-09-2013, 05:52 PM
Roux method phải không bác.

ls2t123456
11-01-2014, 10:44 AM
mih mo hoc choj mong moj nguoi chj daj

speedcuber0207
27-02-2014, 05:23 PM
Bài này hay đó, nhưng phần làm cross thì hơi dài dòng. Lúc em mới tập rubik 3x3x3 cũng xem topic này nhưng vừa vào phần cross là choáng luôn, may mà vẫn còn kiên nhẫn để đọc :D

master rubick
21-03-2014, 11:50 AM
hướng dẫn khó hiểu quá ai có video ko ?

HutaNeo85
21-03-2014, 04:28 PM
hướng dẫn khó hiểu quá ai có video ko ?
http://www.youtube.com/watch?v=pft07GYBdLY
http://WWW.youtube.com/watch?v=Ys-9Sdn7G-8
http://WWW.youtube.com/watch?v=T6vQXSZ6xQg
http://WWW.youtube.com/watch?v=gXFmDtcidtI
Của anh vuaquyen92 nhé

master rubick
21-03-2014, 05:15 PM
sao ko việt hóa công thức luôn cho dễ nhớ để khỏi bị lộn nhỉ có video hướng dẫn nào việt hóa ct ko ?

U=trên phải
U'=trên trái
R=phải lên
R'=Phải xuống
F=trước phải
F'=trước trái
.....

nguyenluu21
21-03-2014, 05:56 PM
đó là kí hiệu quốc tế, rất có lợi cho bạn sau này (coi clip của anh quyền sẽ rõ)

HutaNeo85
21-03-2014, 09:57 PM
sao ko việt hóa công thức luôn cho dễ nhớ để khỏi bị lộn nhỉ có video hướng dẫn nào việt hóa ct ko ?

U=trên phải
U'=trên trái
R=phải lên
R'=Phải xuống
F=trước phải
F'=trước trái
.....
Mẹ này muốn Việt Hóa ct ra thì sau này đừng có mơ đến F2l , OLL.. nhé

Insider
22-03-2014, 09:31 AM
sao ko việt hóa công thức luôn cho dễ nhớ để khỏi bị lộn nhỉ có video hướng dẫn nào việt hóa ct ko ?

U=trên phải
U'=trên trái
R=phải lên
R'=Phải xuống
F=trước phải
F'=trước trái
.....
Việt hóa như chú thì ko ai học nổi ct =))

nguyenluu21
24-03-2014, 11:22 AM
việt hóa mà ghi chép mấy cái PLL thì thôi, xác định haiz
mà cái ghi chép đó chắc chỉ dành cho newbie thôi (cũng không nên)

daicasolo
01-04-2014, 11:32 AM
Cái tầng 3 ấy. Chỗ định hướng góc, các trường hợp từ 1 đến 7 link hỏng hết ko xem đc :-(. Chủ topic xem lại link giúp mình với nhé.

speedcuber0207
01-04-2014, 09:31 PM
Cái tầng 3 ấy. Chỗ định hướng góc, các trường hợp từ 1 đến 7 link hỏng hết ko xem đc :-(. Chủ topic xem lại link giúp mình với nhé.
Không cần xem link gì đâu bạn, cứ đặt rubik như trong hình (mặt vàng trong hình đặt làm mặt U) rồi áp dụng ct làm mặt vàng đến khi nào xong là đc!

thangfozika
13-04-2014, 03:35 PM
Hay quá, cảm ơn bạn đã chia sẻ

thangfozika
13-04-2014, 03:35 PM
Hay quá cảm ơn bạn đã chia sẻ

balothenorthface
15-04-2014, 01:30 PM
Cái tầng 3 ấy. Chỗ định hướng góc, các trường hợp từ 1 đến 7 link hỏng hết ko xem đc

dragon24887
15-04-2014, 06:55 PM
Thank .

balothenorthface
07-05-2014, 10:36 AM
sao ko việt hóa công thức luôn cho dễ nhớ để khỏi bị lộn nhỉ có video hướng dẫn nào việt hóa ct ko ?

U=trên phải
U'=trên trái
R=phải lên
R'=Phải xuống
F=trước phải
F'=trước trái
balo phượt (http://balotactical.com/tin-tuc-balo-tactical/lam-sao-de-chon-mot-chiec-balo-phuot-phu-hop-voi-ban/)| balo du lịch giá rẻ (http://balotactical.com/tin-tuc-balo-tactical/lam-sao-de-mua-duoc-balo-du-lich-gia-re-ma-ben/) | balo 5.11 (http://balotactical.com/tin-tuc-balo-tactical/balo-5-11-tactical-balo-danh-cho-dan-phuot/)

cazorlas
30-06-2014, 10:53 PM
cảm ơn anh nhiều

RUBitch
29-07-2014, 10:23 AM
Như vậy ở tầng thứ 3, bước định hướng cạnh, sau khi có được chữ V là làm FRUR'U' -> RUR'U'F'

rubikmar
31-07-2014, 10:01 AM
Như vậy ở tầng thứ 3, bước định hướng cạnh, sau khi có được chữ V là làm FRUR'U' -> RUR'U'F'
ý bạn là trong bước lật cạnh OLL á hả?

kimdungdung9
05-08-2014, 09:09 AM
mày mò mãi mới ra. nhưng đây là lần đầu tiên em ghép được cáo rubik :)) thank bác chủ thớt. Nhưng hỏi muốn ghép nhanh như mấy anh trên thì phải làm sao ?. tập nhiều ah.

Fequixote
05-08-2014, 09:19 AM
mày mò mãi mới ra. nhưng đây là lần đầu tiên em ghép được cáo rubik :)) thank bác chủ thớt. Nhưng hỏi muốn ghép nhanh như mấy anh trên thì phải làm sao ?. tập nhiều ah.

Đây là hướng cơ bản để giải rubik thôi bạn :D Muốn đạt high speed thì học thêm một số kiến thức bổ sung nữa. Sau khi thuần thục rồi bạn học theo thứ tự dưới đây.

1) F2L: Là phương pháp giải tầng 1 và 2 cùng một lúc, tổng cộng 40 TH, nhưng khi học khoảng 15-20 thì bạn có thể tự nghiệm ra CT cho các trường hợp khác.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/3541-40-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-F2l-fix

2) PLL: Tức là sau khi làm mặt đáy về cùng một màu (OLL) thì sẽ áp dụng công thức để đưa tất cả cạnh và góc về đúng vị trí để hoàn thành rubik. Mặc dù là bước cuối cùng sau OLL, nhưng sẽ ưu tiên học trước, có 21 trường hợp và bạn phải học hết :D.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/4306-21-truong-hop-PLL-Fix-anh.html

3) OLL: Như đã nói, đây là bước trước PLL, làm cho mặt đáy về cùng 1 màu, nhưng sẽ học cuối cùng vì số lượng công thức cũng như tính phức tạp của nó.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/4317-OLL-57-truong-hop.html

Hoàn thành thuần thục tất cả thì trình độ của bạn có thể gọi là nâng cao, còn muốn thành Pro thì tiếp tục luyện tập theo hướng của mình thôi :D

Nar
05-08-2014, 09:22 AM
mày mò mãi mới ra. nhưng đây là lần đầu tiên em ghép được cáo rubik :)) thank bác chủ thớt. Nhưng hỏi muốn ghép nhanh như mấy anh trên thì phải làm sao ?. tập nhiều ah.
Tập nhiều cách cơ bản này đến khi nào sub-1 phút thì học cách nâng cao :3

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -


Đây là hướng cơ bản để giải rubik thôi bạn :D Muốn đạt high speed thì học thêm một số kiến thức bổ sung nữa. Sau khi thuần thục rồi bạn học theo thứ tự dưới đây.

1) F2L: Là phương pháp giải tầng 1 và 2 cùng một lúc, tổng cộng 40 TH, nhưng khi học khoảng 15-20 thì bạn có thể tự nghiệm ra CT cho các trường hợp khác.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/3541-40-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-F2l-fix

2) PLL: Tức là sau khi làm mặt đáy về cùng một màu (OLL) thì sẽ áp dụng công thức để đưa tất cả cạnh và góc về đúng vị trí để hoàn thành rubik. Mặc dù là bước cuối cùng sau OLL, nhưng sẽ ưu tiên học trước, có 21 trường hợp và bạn phải học hết :D.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/4306-21-truong-hop-PLL-Fix-anh.html

3) OLL: Như đã nói, đây là bước trước PLL, làm cho mặt đáy về cùng 1 màu, nhưng sẽ học cuối cùng vì số lượng công thức cũng như tính phức tạp của nó.
http://rubikvietnam.com/forum/threads/4317-OLL-57-truong-hop.html

Hoàn thành thuần thục tất cả thì trình độ của bạn có thể gọi là nâng cao, còn muốn thành Pro thì tiếp tục luyện tập theo hướng của mình thôi :D
Cross đâu ? :3

kimdungdung9
05-08-2014, 09:24 AM
giờ đang 8 phút bao lâu mới đến được mức 1 phút vậy a. e mới tập được 1 ngày thôi. cần tuyển giáo viên hướng dẫn trực tiếp em bao cafe :) thì liên hệ ở đâu a.

Fequixote
05-08-2014, 09:26 AM
Nar: Cross thì trong hướng dẫn ở #1 (http://rubikvietnam.com/forum/usertag.php?do=list&action=hash&hash=1) đã chỉ rồi mà bạn :D vs cả cross cũng đâu có CT nhất định ^_^ về cross thì có thể giới hạn tạo cross trong 7 moves, nếu quan sát tốt và kĩ thì có thể tạo X-cross, nhưng phần này chủ yếu tự nghiệm thôi chứ CT thì hơi trừu tượng :D


giờ đang 8 phút bao lâu mới đến được mức 1 phút vậy a. e mới tập được 1 ngày thôi. cần tuyển giáo viên hướng dẫn trực tiếp em bao cafe :) thì liên hệ ở đâu a.

8' là chắc bạn vừa giải vừa xem lại ct phải không :D khi bạn nhớ hết các công thức cơ bản, giải không cần xem lại thì 1' là bình thường, thậm chí có thể dưới 1' cơ. Tầm 3-4 ngày luyện tập là dư sức 1' rồi bạn :D

Nar
05-08-2014, 10:16 AM
giờ đang 8 phút bao lâu mới đến được mức 1 phút vậy a. e mới tập được 1 ngày thôi. cần tuyển giáo viên hướng dẫn trực tiếp em bao cafe :) thì liên hệ ở đâu a.
Việc gì phải vội, ms tập 1 ngày đã xoay đc 6 mặt là tốt lắm r. Tập luyện nhiều cách cầm và xoay + ct thì 1 tuần chắc là cũng 1 - 2 phút r :3

phuongdp92
27-08-2014, 10:06 AM
10 phút mới xong :(

dungmaket
07-11-2014, 03:52 PM
Đọc toét cả mắt mà vẫn không lĩnh ngộ được nhiều, chắc mình tìm trò khác vậy.haiz

rubikmar
07-11-2014, 07:21 PM
Đọc toét cả mắt mà vẫn không lĩnh ngộ được nhiều, chắc mình tìm trò khác vậy.haiz
làm từng bước một, thành thạo rồi làm bước tiếp theo. Đọc kĩ, quyết tâm.
còn nếu k thì chả có trò nào có thể chơi đc, trừ mấy cái game vớ vẩn, nhảy zô là biết chơi ngay. :thodai:

tien
24-03-2015, 02:08 PM
Thanks ad ạ.......:he:

minhtrangsky
25-03-2015, 04:25 PM
thanks ad :covu:

Danghieu
11-08-2015, 10:06 PM
thanks ad >):)

re0
29-01-2016, 07:11 PM
Đang kẹt mấy khâu cuối , hix , khi nào mới pro nhỉ ,

rubikmar
30-01-2016, 09:31 AM
Đang kẹt mấy khâu cuối , hix , khi nào mới pro nhỉ ,
khẩu nào?
bằng mình thì được xem là pro :brows:

nguyentai90
09-04-2016, 09:39 AM
Hình ảnh và video hướng dẫn rất đơn giản dễ hiểu , mấy chỗ khó giờ cũng có hướng làm rồi cảm ơn bạn nhé!

diemchinh
21-04-2016, 04:10 PM
cách này khá hay :D cảm ơn bạn nhiều nhé, giờ mình biết làm rồi hehe

Hoàng Anh
19-06-2016, 04:48 PM
Mình quay dc nhng 1 hoán vị góc tầng 3 bị lộn ngược, sửa thế nào?

F2iutv2f
10-07-2016, 09:38 AM
Như bài viết trên là đơn giản lắm rùi, ko còn đơn giản hơn nữa đâu mấy anh.

phongviet125
05-09-2016, 04:51 PM
Cảm ơn bạn, đúng thứ mình đang muốn tìm hiểu.

- - - - - - Hệ thống tự động gộp 2 bài viết liên tục khi thành viên spam - - - - - -

sao mình không down được nhỉ

galvatron
04-05-2017, 02:19 PM
4. Tầng 3:
Hoán vị góc:

Mục đích của bước này là đưa các viên góc về đúng vị trí của nó. Công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị trí của 2 viên góc như hình minh họa. Để đưa cả 4 viên góc về đúng vị trí, ta có thể phải làm công thức này 2 lần.

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/15.jpg (http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/15.jpg)

Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')

Hoán vị cạnh:

Đây là bước cuối cùng, 2 công thức dưới đây sẽ hoán đổi vị trí của 3 viên cạnh như hình minh họa. Để đưa 4 viên cạnh về đúng vị trí, ta có thể phải làm các công thức đó 2 lần. Lưu ý ta có thể chỉ cần nhớ 1 trong 2 công thức là có thể hoàn thành bước này, tuy nhiên khi đó thời gian làm sẽ lâu hơn.

http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/16.jpg (http://i169.photobucket.com/albums/u208/zeratul268/rubik/16.jpg)

Yeah! Chào mừng bạn đến với câu lạc bộ những người biết giải rubik’s cube!

Bổ sung thêm 1 case Hoán vị góc cũng hay gặp (ký hiệu M tức là cạnh giữa của mặt L-R nhé.
http://i.imgur.com/m6BC7Nx.jpg

DangQuocChinh
05-05-2017, 08:39 PM
cảm ơn bạn đã chia sẻ

fastcare
08-05-2017, 01:27 PM
thank bạn thường mất cả ngày mới giải xong được ..... 2 mặt :yaobd:

Huy2TJV
14-05-2017, 10:14 PM
hay nè! thích hợp cho người mới :D

boluudienMP
10-06-2019, 10:20 AM
Bài viết rất hay và bổ ích

tyxoai1996
13-09-2019, 12:22 PM
tổng hợp các cách giải rubik Việt Hóa bởi H2 Rubik Shop
Rubik cho người mới chơi? Hướng dẫn chọn mua Rubik (https://rubikonline.vn/rubik-cho-nguoi-moi-choi-huong-dan-chon-mua-rubik-cho-newbie)Quy ước kí hiệu Rubik - Phần 1 : Quy ước cơ bản (https://rubikonline.vn/ki-hieu-rubik-quy-uoc-co-ban)Kí hiệu Rubik - Phần 2 : Kí hiệu rubik nâng cao (https://rubikonline.vn/ki-hieu-rubik-phan-2-ki-hieu-rubik-nang-cao)
Cách xoay Rubik 3x3 tầng 3 - “phá đảo” với 4 bước đơn giản (https://rubikonline.vn/cach-xoay-rubik-3x3-tang-3-cho-nguoi-moi)
Công thức làm dấu cộng rubik (CFOP) (https://rubikonline.vn/cong-thuc-lam-dau-cong-rubik-cfop)41 công thức F2L - Hoàn thiện hai tầng đầu chỉ với một bước (CFOP) (https://rubikonline.vn/57-cong-thuc-oll-tao-mat-vang-cfop)
2 look OLL - 7 công thức OLL cơ bản (CFOP) (https://rubikonline.vn/2-look-oll-7-cong-thuc-oll-co-ban-cfop)57 công thức OLL - Tạo mặt vàng trên đỉnh khối Rubik (CFOP)21 công thức PLL - Hoán vị tầng cuối cùng cho khối Rubik (CFOP) (https://rubikonline.vn/21-cong-thuc-pll-hoan-vi-tang-cuoi-cung-cfop)
Thuật ngữ Rubik - Tổng hợp các thuật ngữ thông dụng nhất hiện nay (https://rubikonline.vn/thuat-ngu-rubik)

mayga
26-09-2019, 09:31 AM
lúc mới chơi chưa quen cứ xoay hoài mà không khớp màu

logicweb040
30-10-2019, 01:17 PM
aww bài viết rất hay ý nghĩa cám ơn add đã chia sẻ