PDA

View Full Version : chỉ giùm 3x3x3bkthunder
07-08-2009, 10:42 PM
Mình đang sử dụng cục 3x3x3, cho mình hỏi làm cách nào quay hết tầng 2 là ra chũ thập

mrlonely
08-08-2009, 12:01 AM
bạn vào phần hướng dẫn đó , trong đó có chỉ cụ thể cách cơ bản và cách nâng cao đó , bạn học xong bảo đảm sẽ sub dưới 1' liền

immortalfire
08-08-2009, 08:14 AM
hết 2 tầng mà ra chữ thập chỉ có F2L của Lars hay ZB F2L mà thôi, mà mình nghĩ cái này để sau học, bạn vô mục hướng dẫn có đầy đủ đó!

Nghia
10-08-2009, 11:37 AM
hết 2 tầng mà ra chữ thập chỉ có F2L của Lars hay ZB F2L mà thôi, mà mình nghĩ cái này để sau học, bạn vô mục hướng dẫn có đầy đủ đó!


Hoặc là phương pháp ZZ nữa, vì bước đầu của nó là định hướng tất cả các cạnh ma ;)

Phounix
10-08-2009, 01:14 PM
bạn tìm cách quay trên google đó

boyindanger
13-08-2009, 09:06 PM
cái đó nếu làm beginner method thì chỉ có hên mới ra được vậy thôi :)