PDA

View Full Version : Có cách nào chế tạo silicone dạng lỏng thành silicone dạng xịt không ?kimdongthanyeu
08-07-2012, 09:34 PM
Xin chào, mọi người cho em hỏi có cách nào chế tạo silicone dạng lỏng thành silicone dạng xịt không ?

lkhphuc
08-07-2012, 10:20 PM
đổ sili dạng lỏng vào 1 cái bình xịt, tốt nhất là lọ nhỏ nhỏ dùng xịt lỗ mũi, đóng lại như cũ và xịt. ta đã có sili dạng xịt

MrEkjjd
09-07-2012, 07:24 AM
đổ vào cái bình nước của mấy ông thợ hớt tóc ấy

littleboy1998
09-07-2012, 07:28 AM
ko nên chế cái gì hết cứ sili của nó mà chơi :boss::boss::boss::boss:

rdch
09-07-2012, 10:20 AM
nếu muốn thì bỏ vào bình xịt(bình xịt hớt tóc, bình xịt tưới cây...và xịt = niềm tin :stick::stick::stick:) nhưng mình khuyên ko nên làm thế....:shot:
nó sao thì cứ thế mà dùng

Taylor Swift
09-07-2012, 11:55 AM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

thandia
09-07-2012, 12:54 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

Taylor Swift
09-07-2012, 01:20 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:


Mày pha đi :go:

viplameo
09-07-2012, 01:25 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

biết dung môi có những gì không mà kêu dễ,:hell_boy:
mình cũng không biết=D.

MrEkjjd
09-07-2012, 01:40 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

biết dung môi có những gì không mà kêu dễ,:hell_boy:
mình cũng không biết=D.


Trong hóa học, Dung môi tốt nhất là, nước lọc =D=D

hachanuy1
09-07-2012, 01:41 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

biết dung môi có những gì không mà kêu dễ,:hell_boy:
mình cũng không biết=D.


Trong hóa học, Dung môi tốt nhất là, nước lọc =D=D

về học lại hóa nhé

manhlinh
09-07-2012, 04:04 PM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

biết dung môi có những gì không mà kêu dễ,:hell_boy:
mình cũng không biết=D.


Trong hóa học, Dung môi tốt nhất là, nước lọc =D=D


Mất căn bản hóa chắc luôn =)))

leokey
10-07-2012, 11:07 AM
Bạn nào mà bảo lấy sili lỏng bỏ váo bình xịt rồi xịt, thì mình xin thưa là xịt bằng niềm tin các bạn ợ :hihi:, sili dạng xịt của người ta là người ta có pha dung môi để làm loãng sili, nên xịt được dễ dàng, còn sili lỏng là sili đã bay hơi hết dung môi, rất đặc, không thể xịt được, trừ khi bạn tìm được cách pha dung môi vào :hihi:

pha dung môi dễ mà :go::go::go::go:

biết dung môi có những gì không mà kêu dễ,:hell_boy:
mình cũng không biết=D.


Trong hóa học, Dung môi tốt nhất là, nước lọc =D=D


Mất căn bản hóa chắc luôn =)))


Chém nhiều quá, Close