PDA

View Full Version : Dayan 6 và Dayan minirdch
09-07-2012, 11:40 AM
em vừa lên speedsolving và thấy cái này, mọi người thấy sao nào ???
Dayan 6 + Dayan mini Zhanchi (http://WWW.youtube.com/watch?v=CeoIROu9YKI&feature=player_embedded)

wa_star12266
09-07-2012, 11:43 AM
em vừa lên speedsolving và thấy cái này, mọi người thấy sao nào ???
Dayan 6 + Dayan mini Zhanchi (http://WWW.youtube.com/watch?v=CeoIROu9YKI&feature=player_embedded)


zhanchi mini thôi mà :go::go:

rdch
09-07-2012, 11:46 AM
http://www.speedsolving.com/forum/showthread.php?37479-New-Dayan-cubes-Dayan-6

đây là link speedsolving =D

littleboy1998
09-07-2012, 11:50 AM
xem từ thuở nào rồi bh mới up =))

rdch
09-07-2012, 12:15 PM
xem từ thuở nào rồi bh mới up =))


xem rồi mà ko up cho anh em xem :amazed::amazed::amazed: :sosad:

wa_star12266
09-07-2012, 12:19 PM
xem từ thuở nào rồi bh mới up =))


xem rồi mà ko up cho anh em xem :amazed::amazed::amazed: :sosad:


mọi người đều biết thì up làm giề nữa =)))))

littleboy1998
09-07-2012, 12:59 PM
xem từ thuở nào rồi bh mới up =))


xem rồi mà ko up cho anh em xem :amazed::amazed::amazed: :sosad:


mọi người đều biết thì up làm giề nữa =)))))


chuẩn a war =))

rdch
09-07-2012, 01:23 PM
:sad::sad::sad::sad::sad::sad::sad::cry::hell_boy: