PDA

View Full Version : [Mùa giải 7] Kỳ 3 (9/7 -> 14/7)WarKing
10-07-2012, 12:59 PM
Thời gian vừa qua nhà mình bị cắt internet, toàn onl đt nên không tổ chức TĐHT được, thành thật xin lỗi mọi người.

Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.B2 D2 R2 B2 L2 R2 D B2 U B2 U' F L' D B2 F R2 U' L' F D

2.D2 F2 R2 F2 D' F2 U' R2 F2 U L2 F L R B D' L2 F2 L' D' B'

3.U2 F2 R2 U' R2 B2 U L2 F2 R2 F2 D' L R D' L' U B U' B U

4.B2 R2 B2 D2 R2 U' B2 U2 L2 U B2 R' U2 F R' D' B2 D2 B2 U R'

5.R B2 R D2 L2 F2 D2 B2 R F2 L' B L D' U2 L F' R F R' U


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U2 R' U2 F R2 F' U F2 U2

2. F2 R U2 R U2 R2 U' R

3. R F' R' F U2 R' U' R U

4. R U' R2 U' R U2 F2 R F'

5.R U2 R F2 R' U R' U F


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 D2 B2 U' R2 B2 D F2 U F2 L2 D2 B L' F D' L2 D2 R' B' R2

2.D2 F' D2 L2 U2 F L2 B L2 U' L' B F U' L' F2 R2 F' D2 F' R

3.D2 B D2 U2 B' L2 F' R2 B D' B' U' F L' U2 R U2 R' F' U R'

4.D2 U2 R' D2 L' U2 R' F2 R B2 F' R2 D L2 U B L2 D2 U'

5. U' F2 U2 B2 L2 F2 R2 U' R2 U' F R2 D' U L' F' U' R2 U' B R2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. B2 D L2 F Rw2 F L D L' U2 F L2 Rw' B' D' R2 D L2 Rw' R Fw Rw2 Uw' R B F L2 R F Uw2 F Rw' Uw2 L B' D2 Uw2 F2 U' F

2. L2 D' Uw' L' U B Fw' D' Uw2 B2 D2 Fw' Uw2 F L2 F2 L' B2 D2 R2 B2 Rw2 Fw' L' R' Uw2 B2 L' Rw2 R' U2 B Fw2 U' Fw' F2 Uw' Fw' Uw2 B

3.Rw' Fw F U' Rw D Uw' U' Fw' R' D2 Uw B D Uw2 L' B' Fw2 L' D2 Fw' R Uw Fw2 Rw B' Fw2 F2 R' B Fw' R' B2 L' R D' Fw' F2 U R


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Bw U2 Fw' Rw2 F2 L D2 B Bw F' Uw U F Uw Bw Fw' Dw U R2 D Rw F' D R' B' Uw' Bw Fw D2 Bw' Lw R Bw2 R Dw2 Bw' Fw L' B Rw' Dw' U' Rw2 Uw Fw U2 B Lw' U2 Rw' B' Uw' U2 L2 D' B' Fw' L B2 F

2. Lw Rw' Fw L2 Rw D F2 L' Dw2 Uw' L R2 Dw B' D' U Lw' Fw' L' D' Rw' U' Lw Bw Fw L2 Uw2 Lw F Dw' Uw F2 L R' Dw' Bw Fw Uw Rw R' Uw' F' Dw' Rw2 Dw2 U2 Bw2 Fw' F2 Uw Bw' Fw2 L2 B2 Dw' Fw' L Lw2 F' R

3. Bw Fw2 D Dw' R Dw L' Lw2 D2 Dw2 Fw2 F Rw B2 L2 Lw Rw2 R2 D Fw2 Dw' Rw2 Bw2 Lw2 D Dw' Rw2 B' Bw2 F2 Uw' F' Rw Fw F Rw' F' Lw Dw' U Rw2 B2 L Lw2 F2 Rw2 Uw' Bw2 L' F' Lw2 R' U B' F' Uw' L Bw Dw2 F2- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. R' U B U' L' R U' B' l' r b u

2. U B U R U' R U L b u

3. U L U B U B L' R' r b u'- OH 3x3: 3 scramble


1.F2 D2 L2 F2 R' U2 F2 L U2 L2 D' L' U R' B' U F2 U R' B2 F2

2.D2 R2 D' R2 F2 R2 U2 F2 D' B2 U' B L F U' B2 L B2 L2 R U

3.B2 F2 U2 B2 L' F2 L' U2 L' U L' D B U2 F2 L F' R U' F2 R'


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 U2 B2 L2 B2 F R2 D2 B2 R' D F2 R2 U2 F' U2 B L' R2 F

2.F2 U2 R' D2 B2 U2 B2 L' U2 R' B' L U' L F2 D' R' F' R B2 F2

3.B2 R' D2 L' U2 L' U2 R2 D2 B' D' U B2 R' U' B2 D L2 B' U' R2

Lol
10-07-2012, 03:10 PM
Nick forum: Lol
Thể loại: speed 3x3
Thời gian:16.63 10.60 15.87 15.87 15.44
Comment: Vẫn chưa PB sub 10 :what::what:

Leu Tho Tung
10-07-2012, 03:24 PM
Nick forum: Leu Tho Tung
Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 5.69 5.04 4.31 5.29 5.21
Comment: tận 3 scram làm tầng 1 giống nhau =))))

cuber1997
10-07-2012, 03:54 PM
Nick forum: cuber1997
Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 1:08.43 1:17.67 1:14.11
Comment: Chưa sub 1m20 :sad:

Thể loại: speed 5x5
Thời gian: 2:25.28 2:33.62 2:11.71
Comment: phát thứ hai xui quá:chaymau:

trieuvy.nguyen@yahoo.com
10-07-2012, 04:22 PM
Nick4rum: trieuvy.nguyen@yahoo.com
Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 10.24s 10.30s 7.37s 10.97s 7.72s

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 18.92s 19.83s 14.86s 16.20s 18.26

Thể loại:Speed 4x4
Thời gian: 1:39.30s 1:50.14s 1:40.45s

Thể loại: Speed 5x5
Thời gian: 2:46.17s 2:28.23s 2:42.77s

Comment: 3x3 thì ok chớ còn 2x2, 4x4, 5x5 thì bị lụt nghề rùi :sosad::cry:

1998nguyen1998
10-07-2012, 06:21 PM
Nick forum: 1998nguyen1998
Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 28.42 22.27 29.69 27.66 20.91
Bình luận: Tâm lí thi đấu nặng nề quá :hihi:

cuber25111999
10-07-2012, 07:23 PM
Nick forum: cuber25111999
Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 18.05 18.44 18.44 22.30 20.31
bình luận : ave đã sub 20 thành công :smile:

ndnghia1996
10-07-2012, 08:17 PM
Nick forum: ndnghia1996
Thể loại: 3x3 match the scram
Thời gian: 12.54 13.83 12.03 12.73 14.15

Thề loại: speed 3x3
Thời gian: 25.78 25.63 31.52 25.70 34.04

Thẻ loại: speed 5x5
Thời gian: 177.38 184.79 207.94

gkhmpg
14-07-2012, 12:50 PM
Nick forum: gkcuber

Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 9.95 9.86 9.05 8.98 7.90

Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 7.09 7.66 7.81 9.53 7.11

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 17.13 16.82 19.45 19.09 13.68

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 96.69 101.78 157.10

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 36.41 34.14 40.92

2 phát 44 cuối double parity http://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif