PDA

View Full Version : Chỉ vớiMr.Thamvong
11-07-2012, 06:32 PM
Ở phần định hướng góc của rubik 3x3x3 chia ra 7 th . Nhưng hướng dẫn đòi phải cài java mà mình k có . z au có thể chỉ mình k

gkhmpg
11-07-2012, 06:35 PM
Xem công thức và trường hợp trong forum ấy :surrender: