PDA

View Full Version : [Mùa giải 7] Kỳ 4 (16/7 -> 21/7)WarKing
16-07-2012, 06:59 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.F' L2 U2 L2 F2 L2 B U2 B D2 B' R' B2 D' L U2 B' L2 D B' F'

2.F2 U2 R D2 U2 R2 F2 R' F2 U' R' B' F U' L2 F' D L B U' R2

3.U2 R2 D2 R' D2 B2 D2 L2 F2 R' F R U' F L U2 R' B2 R' D F'

4.L' D2 U2 R U2 F2 R2 B2 R U2 R B R2 D' R2 U2 R' B' U' L' B2

5.R2 F2 D2 U' F2 D B2 R2 U' B' R2 F2 U2 B' R' D L' B' U F U2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R2 F U' R U2 R' U'

2. F2 U' F' U R' U R2

3. F' R2 U' R F' R2 U2 F' U'

4.F' R' F2 U R2 U R F' U'

5. U' F2 U R2 U2 F' R' F' U'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.D2 L2 D' L2 F2 R2 U' R2 U2 B2 U F D' U' F' U R' U2 L2 D F

2.U2 F2 U2 B2 R2 D' U L2 B2 U L B U' R' B U2 B' D R F U'

3.F2 R2 U2 F2 L2 U R2 F2 U2 F2 U' F U' B' F U R' F2 L' F U'

4.R' U2 B2 L' U2 R2 U2 R2 F' L U' R B L2 D L R F U2 R2

5. B2 F' L2 D2 U2 B R2 D2 B' F' U' F' D' R' U2 B' L B2 D U' F2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. L2 F Uw Rw' Uw2 R' Fw' F L' Fw R B2 Rw2 Uw2 Rw2 F U2 L2 R2 D2 U R2 U2 L2 B D2 Rw R U' F2 L2 Uw Fw' Rw2 D Uw2 U2 L Rw Fw2

2. F2 L Rw2 F' L2 Rw' Uw2 L' D Fw' Rw R B2 D' U' B' L2 R2 Uw Fw' D' U L Rw2 R' U2 R2 B Fw Uw2 L' F' Rw D' Rw2 B2 Uw' F2 U' L

3.Uw B2 D Uw' U F L R F Rw2 Uw R2 Uw U2 Fw Rw2 R2 D Fw R Uw U2 B' D2 Uw2 R' B2 Fw2 Rw Uw2 F' R2 Fw' R' B' D Rw' Uw L2 Rw'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. U' F' U' Rw2 D' Uw' Bw' Dw Fw2 Dw' Lw Bw Fw Rw R2 D' Lw' B2 Dw2 Rw2 B Bw2 D Fw' R' Dw L' D' Bw' F2 L2 Lw Rw' Uw2 U2 B Fw Dw2 Uw L' F Dw Lw' D2 Uw B' Bw' Fw' F' Lw2 F D2 F' Uw U2 Fw L' F' U2 Bw2

2. B' Bw' Fw' L2 R Bw2 Fw' F2 D' B2 Rw B2 Bw2 F2 Rw' Bw Rw2 U2 L2 F Lw2 Rw Uw2 B2 Fw' Lw F' Uw' U2 B D Uw' B L2 F Lw' U2 B2 Bw' F Uw2 L Lw R' U' B' Bw2 D2 Rw' U Fw2 Rw B2 L2 Fw2 R B' Bw2 Rw2 U'

3. B F2 D' B Bw F2 Lw U L' Bw2 Fw' R' Bw2 U B2 D' Uw U Bw' L B Fw F' R' B Lw' Uw' U L' B2 Rw Dw Rw2 Fw' L2 Rw2 R D2 Dw' U B Lw' D Fw' L F Uw' B' Bw' Lw Rw2 D2 U' Rw' B2 Uw Bw Lw Rw2 Fw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. R' L U R' U' B U' L' l b u

2. L' B U R' U B R U' l' r

3. R B L B R' B L b' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.L2 F' D2 F U2 B' L2 B2 L2 U2 L D B D' F2 L2 R D' F2 R U'

2.D R2 B2 L2 B2 D F2 R2 U2 L2 U L U2 R U' F' R2 B' U F' U2

3.L' F2 L' B2 L2 F2 U2 L2 F2 D2 F' R D' L2 F D2 L2 B2 F' D U2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.B2 R2 B U2 B2 F L2 F' U2 L2 U2 F2 L' U' F' D2 L2 R2 D' U'

2.D2 R2 B2 U2 L2 F2 U2 R2 U2 R' B R' D' R F' L2 D B' R D2 F2

3.F' L2 F' D2 R2 F' R2 D2 F' U2 F R U' L D2 B2 F R' B' D' L