PDA

View Full Version : Tạo tranh ấn tượng từ rubiktamnt07
18-07-2012, 02:33 PM
Khâm phục bác này quá đi mất:
http://no6.upanh.com/b5.s26.d1/88ae1434dc8fdd0b07fad86c517001b2_47318966.57515131 53373652112991474306072n.jpg

MrEkjjd
18-07-2012, 02:37 PM
quả là khâm phục nhưng bức tranh hơi vô nghĩa:sad::sad:

Leu Tho Tung
18-07-2012, 02:40 PM
Cổ rồi bạn ơiiiiiiiiiiii haizzzzzzzzzzzz :go::go::go:

ga fi tiu
18-07-2012, 02:53 PM
cái này cũ rồi, close topic nhé