PDA

View Full Version : SUBXX stickerkeithS1411
29-07-2012, 11:58 AM
đã ai trong forum mềnh dùng hàng này chưa...xem unboxing mà đã thấy ưu đãi hơn CS...chất lg thì tn nhở mn???
http://WWW.youtube.com/watch?v=zMAkMqL4DYk