PDA

View Full Version : [Mùa giải 8] Kỳ 1 (30/7 -> 4/8)WarKing
30-07-2012, 12:44 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 B2 D2 B2 U' F2 L2 D' U R2 F L F2 R2 F U' F R' U F2 R'

2.R2 B2 F2 D' B2 F2 U' B2 D B2 U' F' R B2 D F L2 B2 L' R' U'

3.R' D2 L F2 L' U2 L2 D2 B2 L B2 R2 U L B2 U' L' B' R B2 F

4.L2 D' R2 B2 R2 U B2 U' F2 L2 U' F' R U L B D' L F' L F'

5.L' U2 R' B2 F2 D2 L2 F2 R2 B2 R B L' B R2 U L R' D B R2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U' F' U F' U R U

2. F R' F2 R2 U' R' F2 R U'

3. F2 R2 U R' F U' R F U2

4. U' F2 U F' U' F2 U2 F'

5. R' F R U2 F' U F2 U' F'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.D L2 B2 R2 B2 D2 U F2 U B' F D' L' R' U B' R' B L' U'

2.R' B2 D2 R B2 R F2 U2 R2 D L' F2 D2 L' B L' R' F' R2 D' R'

3.R B2 U2 B2 F2 L' U2 B2 L' U2 L' D' L B L2 D' U' F D2 L' U'

4.U2 F2 U2 B2 R2 U' L2 D B2 U' R2 B L' U2 B F' L2 U R2 B U'

5. R F2 R D2 R F2 L D2 B2 L2 D2 B' L' R2 B' L2 F2 D' L2 D F2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. F2 R B Uw2 L2 Rw U F' L B2 Fw2 D2 L2 Rw' Fw U2 L Rw Uw2 F2 U' Fw' L' U Rw R2 Uw2 Fw' L' D Rw2 F Rw' B F' D2 Uw Rw2 Uw Rw2

2. Fw F D2 Uw' L2 D' F2 D' R U B L' Rw2 Uw L2 Rw B2 D2 Rw2 Uw2 B' L Rw R2 D' F' R2 D Uw Fw' L Fw' F D' U F' Uw2 F2 Rw2 U'

3.L' R U2 Rw2 D' Uw U' L F2 U2 L2 R' D' Fw2 L2 D L' D Uw2 L D' Uw' L B F U2 B2 Rw2 R' Fw D F Rw2 B' D R U L Fw2 L'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Fw L' Bw' D L2 U2 Bw' R2 Uw' F' Dw2 R Fw U' R Dw Bw Lw2 R D' Uw' L' U Rw2 Bw2 F' U' Lw' B Dw2 L U2 Bw' Fw' U Bw' F' Dw2 Rw' Fw2 Lw2 D' Uw' Rw Bw' Fw' L2 R' Uw' Lw2 R Fw2 Uw U2 L Lw2 R' D Uw2 F'

2. Dw2 Uw' U' L R2 Dw Rw B2 Bw' R' Fw' F Dw' Bw Uw L' Lw' D2 Fw2 F2 L B' Lw2 Uw Rw' B2 Rw' Bw' Fw Lw2 Dw2 L2 R' F' D F Uw Bw2 Lw R2 Fw' F Uw' Lw' B F Lw F Dw2 Uw Lw' Rw' R' Bw' Fw R U' Fw' Lw2 R'

3.Fw' L2 Fw D' Dw2 F Rw2 D Rw' Bw' F Dw Lw2 B2 F Uw' Bw' R U B Fw D U2 F' U R' Bw R' B Bw' R2 Bw' Uw Lw2 Rw' F Dw2 Lw2 U' Bw' Lw Rw Bw Dw Rw R2 D' Rw2 R2 Dw U' L Bw Rw2 F2 Lw R' F2 Lw' D- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. U R' U L' B' U L' B' l r

2. U' L B' U' B U' L l b u'

3. B' R U' R U' R' L' l' r' b'- OH 3x3: 3 scramble


1.D2 B' L2 F2 D2 F' L2 F2 L2 D2 R B' R U R' U2 F U L U' R'

2.B2 D2 L2 B2 D2 R2 F U2 F2 R2 F U2 R U' L' U' B' L D' F2 D2

3.F2 L2 D2 L F2 L B2 D2 U2 F2 L B L' U L' D' F U2 R U' L


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D2 U2 R2 D2 B2 R B2 U2 F2 D F2 R D L' B U' R' F' R B2

2.U' F2 D F2 R2 D' U2 R2 U2 R2 F L' B D' R' U B2 F U' R2

3.D' R2 D L2 B2 L2 U B2 L2 U2 F2 R2 F' R2 U R B' U2 R2 B2 F
Kết quả

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234348nJiY____5.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/201209092343479nNi____4.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234346Dv2k____3.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234343NcPz____2.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234342qddZ____1.jpg (http://up.meotom.net)

cuber25111999
30-07-2012, 01:08 PM
Tên nick trên forum:cuber25111999
Thể loại thi đấu: speed 3x3
Thời gian: 20.75 20.35 21.37 21.26 22.65
Lời bình: thành tích khá tốt đã sub 22s :smile:

lkhphuc
30-07-2012, 08:11 PM
Tên: lkhphuc
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian:39.33 32.95 29.02 40.06 30.22
lời bình: 2 tháng trước sub 30s, pi h thì. haizz. cú thứ 4 thật vô đối[hr]Tên: lkhphuc
Thể loại: Bld 3x3
Thời gian:384.17 DNF 655.30
lời bình: càng sau càng dở

lecuong9691213
30-07-2012, 08:17 PM
Nick: lecuong9691213
Thể loại : pyraminx
Thời gian: 5.75 4.08 4.66
phát đầu sai tầng cuối :hihi:

lambaodat
31-07-2012, 10:20 AM
Nick: lambaodat
Thể loại : 2x2
Thời gian: 7.631, 7.742, 5.417, 5.126, 5.883

gkhmpg
31-07-2012, 11:20 AM
Tên: gkcuber

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 6.56 7.23 5.90 7.41 5.97

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 17.68 17.69 16.59 19.52 17.36

Totoro
31-07-2012, 11:07 PM
Tên nick: Totoro

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 18.30 18.57 17.44 16.23 19.38

Thể loại: speed 2x2
Thời gian: 6.76 5.97 6.13 4.25 6.94

ndnghia1996
01-08-2012, 06:37 PM
nick 4rum: ndnghia1996
Thể loại: speed 3x3
thời gian: 22.10 26.94 24.80 22.27 25.88

Thể loại: speed 5x5
thời gian: 172.29 175.06 173.32

plantfat
02-08-2012, 12:04 PM
Nick 4rum: plantfat

Thể loại: 3x3 Match The Scramble
Thời gian: 13.17 12.97 11.68 11.88 12.27

Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 5.72 6.62 5.34 4.30 4.49

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 15.16 12.57 12.45 14.45 17.35

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 1:11.73 1:04.67 57.40

Thể loại: Pyraminx
Thời gian: 12.32 8.87 12.70

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 37.89 30.39 33.90

MrRubik123
02-08-2012, 03:19 PM
MrRubik123

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 00:18.18 00:20.29 00:20.54 00:21.25 00:20.17

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 01:35.03 01:40.43 01:26.84

Thể loại: Speed 5x5
Thời gian: 02:48.70 03:05.81 02:47.53

3x3 đã sub 20 :smile:
4x4 từ 1min45 nay đã giảm được 10s :beauty:
5x5 vẫn còn có cái trên 3min :shot: