PDA

View Full Version : thắc mắc về công thức x-cross???cymet
13-08-2009, 05:27 PM
Cho em ? công thức x-cross la` có trường hơp. sẳn hay dựa trên kinh nghiệm các clip chỉ cross ma` công thức thi`[hr]


Cho em ? công thức x-cross la` có trường hơp. sẳn hay dựa trên kinh nghiệm các clip chỉ cross, ma` công thức nếu có thì bao nhiu ct? vậy??:-@

thandia
13-08-2009, 05:36 PM
X-cross là dựa trên kinh ngiệm của mình đã chơi và sưu tập dc, sự nhanh của đầu óc để có thể làm trong ít move nhất, không có ct đâu, làm cái này đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm,mới đầu làm sẽ rát chậm vì nhìn chưa quen nhưng nếu quen rồi thì sẽ nhanh hơn cả cross ( nhưng cũng tuỳ trường hợp thôi , có TH nên dùng cross thì tốt hơn )

Valentino ZyoleX
19-08-2009, 07:30 PM
Nếu bạn làm x-cross tốt thì chậm nhất là 5s còn không thì trung bình 3s ah. Ráng luyện tập là ok. hjhj

kilyerzoom_loser
03-04-2010, 03:13 PM
em cũng tự tìm tòi x-cross nhưng em thấy nó làm lâu ỡ chỗ phải tìm cạnh hoặc góc bởi vậy rất mất thời gian.nhưng dù sao x-cross cũng là công thức nhanh nhất em đang có hiên bây giờ

nh0k_nhju_chux
03-04-2010, 03:28 PM
em thấy cả 4rum được mấy ai dùng xcross đâu.khi nào sub 20 thì nên bắt đầu học.mình từng co thời gian xài xcross nhưng thành tich không khả quan lắm nên học làm cross dưới 8moves.bi jừ thành tíh dã cải thiên khá nhiều:D:D:D:D
ai thấy hay thi thank cái cho em mừng:P:X:X:D

kidrock2007
29-09-2010, 11:16 PM
Nếu ai biết cách ghép khối 2x2x2(ryan hoặc lars) thì sẽ rất dễ .x-cross cũng chỉ cần khoảng >9 move thôi