PDA

View Full Version : Bác nào chỉ cho em cách làm mấy trường hợp này với?darkphantomlk
02-08-2012, 01:44 PM
Nhìn thấy hay hay mà ko bik cách làm @@!
http://WWW.youtube.com/watch?v=WoLmL1C84o4&feature=related

MR.T.VTVN
02-08-2012, 04:10 PM
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:[hr]
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:

gkhmpg
02-08-2012, 06:38 PM
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:[hr]
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:


Cái cuối phải là (...) U2 L chứ ? :smile:

MR.T.VTVN
02-08-2012, 07:27 PM
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:[hr]
R L' U' D F B' R L'
F L F U' R U F2 L2 y2 z' L' U' F R' F' U2 R
:byebye::byebye:


Cái cuối phải là (...) U2 L chứ ? :smile:

em nhầm :shot::chaymau: tại em ít xài ký hiệu =D

darkphantomlk
03-08-2012, 03:58 PM
tk các bác nhìu :smile::smile: