PDA

View Full Version : [Mùa giải 8] Kỳ 2 (13/8 -> 18/8)WarKing
13-08-2012, 01:18 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.D2 L2 F2 U B2 D R2 U F2 R2 U R2 U' F' U' R' F' L' R' D' L

2.R2 U2 L2 U' R2 D B2 L2 B2 U2 F U2 R' B' L F2 U' R B' D' L2

3.B2 R' D2 F2 L' D2 U2 R' U2 L' R' U' F2 R' D2 R2 F U B L2 U'

4.U L2 U' F2 U B2 L2 U' B2 D B2 L' D' R U' L2 U2 B D2 B D2

5.F2 L2 B L2 B' D2 B L2 D2 F L' B2 L D F2 L' B' R' D' R' F2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. F2 L2 B L2 B' D2 B L2 D2 F L' B2 L D F2 L' B' R' D' R' F2

2. R2 F' R' F2 R2 U2 R' F2 R' U2

3. R F R' F' U2 F' U F' U2

4. F U2 R U R F2 U' F' U

5. F2 U' F R' U F U' R2 F2 U2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B2 R F2 L' U2 F2 D2 R U2 R' D2 R F' D2 R D R' F' R2 U B'

2.U R2 F2 U B2 L2 D' F2 L2 U L2 F2 R U B F' R' U L' R D

3.D2 R2 F2 L B2 U2 L2 B2 D2 R2 B F2 L' U' F U' B2 D2 U' B2 L2

4.U2 F D2 U2 B U2 L2 F' L2 D2 F U' L' B F2 L2 U2 L2 U R' U

5. B2 F2 U' L2 U' B2 U R2 D R F U2 R' F2 U F' L B2 U' B'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. L' B2 L U2 Rw' R' U' Rw2 B' F2 U2 R F' R2 U2 B' Fw2 F' D2 Uw L' Rw' Uw Fw R2 D2 Fw' L2 B' F' Uw2 R B Fw L B2 Uw U' B' F2

2.Rw2 U B' L2 F Rw2 F2 U' L' Rw' B2 Uw' Rw' D2 Fw2 Uw Rw D2 Rw' R B Rw R' B Rw2 U' Rw' R U2 Fw Uw U Fw2 Uw2 U F L Rw' R' Uw

3.Rw' U2 Fw U' Fw F' Rw D2 U' B' L Rw' R U B2 Fw' D2 L D2 L Uw' R' B2 Uw2 B' Rw' B2 L Rw' R D' Uw Rw' D' Uw F' L' D L2 B


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Lw2 U2 L R' F L2 D' Dw' B Fw' F2 Uw' Lw2 Dw' Uw2 B2 Fw Uw' Lw2 B F U L2 D Dw2 B' Lw Dw Uw F' Dw2 Uw Rw2 B2 Dw Uw L Rw' B2 Fw' Lw2 Uw' Lw' Bw U Lw Dw' Fw' F D2 Fw2 F' U' B2 Bw F' L2 D' Dw U'

2. U' Rw Bw2 Rw2 R2 B' F2 U R2 B2 Bw2 Fw Uw Lw2 Uw2 Bw L' Uw' B2 Bw Fw' L Bw' U B2 Bw' Uw' U2 Bw' L2 Rw' R U2 Lw D' F2 Uw' R2 Bw2 Uw' Lw Uw F' Rw Bw' Uw2 Bw2 L Dw' Bw Uw Fw L' Bw2 D U' B L Lw' B'

3.Lw2 B' Fw' Lw2 B Fw2 Uw2 Fw L' D2 F D Lw2 Dw2 Fw' L Lw2 B2 Dw2 Uw2 F2 L2 F' Uw' Fw' L2 Lw' Rw2 Fw' Lw F Lw Bw Dw' F' Dw2 U R2 U Lw U B L2 D' Dw' U' L2 Dw Bw Uw U Lw2 Dw' U' Fw' Uw' Bw D U2 B2- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. R U' B L B R B' R l' b u'

2. R' B L' B L' U' L' B' l' r

3. R B L' U' B U' R U b' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.U F2 U' F2 D2 B2 D2 L2 F2 U2 F' R' D U2 F U' B' D' B' D2 R'

2.U2 B R2 B' L2 B2 D2 F' D2 F2 D' L F' U2 F2 R' D2 R' D L'

3.B2 L' R2 U2 L D2 R' D2 R' F2 D2 F R B2 D' F2 D' L2 F' U R


- BLD 3x3: 3 scramble


1.F2 R B2 F2 L R F2 L' B2 R' B' U F2 D L F' R' D' B U' F2

2.L2 F' L2 D2 F' R2 F2 L2 B' U2 L' D' R2 U2 R' F2 L U' F' U F'

3.D2 R2 F2 L' R2 U2 B2 L U2 B2 F U2 B R2 D L B' F2 R' B' R'

ndnghia1996
15-08-2012, 06:21 PM
Tên nick: ndnghia1996
Thể loại: speed 3x3
Thời gian:24.18 28.55 22.90 19.96 22.05

Thể loại: speed 5x5
Thời gian:2.44.74 2.20.15 2.36.94

gkhmpg
15-08-2012, 06:43 PM
Nick forum: gkcuber

Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 8.19 9.95 8.14 8.86 10.73

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 18.30 17.63 16.97 15.18 17.08

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 69.68 72.85 77.97

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 30.86 30.10 30.10

Nhận xét: Vãi OH :omg:

littleboy1998
15-08-2012, 07:12 PM
Nick 4rum Littleboy1998

Thể loại: 3x3
Thời gian: 10.31 12.43 13.89 12.56 13.11

Thể loại: 4x4
Thời gian: 54.12 60.56 45.12

Thể loại: 5x5
Thời gian: 1:43.12 1:50.50 1:39.30

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 23.43 27.45 25.32

Nhận xét: scamle ko khó lắm

lkhphuc
15-08-2012, 08:51 PM
xl cho mình hỏi ngoài lề 3x3 match the scramble là sao. khác gì speed 3x3.

MR.T.VTVN
15-08-2012, 08:54 PM
Nick 4rum MR.T.VTVN

Thể loại: 3x3
Thời gian: 29.13 27.54 33.49 20.05

Thể loại: 4x4
Thời gian: 4m15 3m25 3m40
Nhận xét: A5 no sil cục 4x4 mua ở Fahasa:shot::shot::shot::shot::shot::shot::shot:

kaka_bs
15-08-2012, 08:59 PM
@all: mọi người nhớ đọc kĩ cái này (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421) trước khi pót thành tích nha:)

agisa
15-08-2012, 09:49 PM
Tên nick: agisa
Thể loại: speed 3x3
Thời gian:
18.61 15.22 21.39 25.73 16.57

:)

lambaodat
16-08-2012, 09:30 AM
sao cái scramble 2x2 đầu tiên vừa dài vừa có B, L, D thế nhỉ. Nhớ chỉ có F, R ,U thôi mà :misdoubt:

haily
16-08-2012, 04:22 PM
Tên nick: haily
Thể loại: 3x3
Thời gian: 12.62 14.02 15.16 11.58 13.66

vam_nnt
16-08-2012, 05:18 PM
nick 4r: vam_nnt

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.01 12.10 14.63 9.94 16.24
Lời bình: k có 33 lấy tạm 44 chơi vậy =.=

Thể loại: 4x4
Thời gian: 43.95 42.88 56.86
Lời bình: phát cuối cùi quá :shot:

gkhmpg
16-08-2012, 05:22 PM
nick 4r: vam_nnt

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.01 12.10 14.63 9.94 16.24
Lời bình: k có 33 lấy tạm 44 chơi vậy =.=

Thể loại: 4x4
Thời gian: 43.95 42.88 56.86
Lời bình: phát cuối cùi quá :shot:


44 hay 33 cũng vẫn bá đạo thôi :sosad::sosad::sosad:

littleboy1998
18-08-2012, 12:14 PM
nick 4r: vam_nnt

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.01 12.10 14.63 9.94 16.24
Lời bình: k có 33 lấy tạm 44 chơi vậy =.=

Thể loại: 4x4
Thời gian: 43.95 42.88 56.86
Lời bình: phát cuối cùi quá :shot:


44 của mình nhượng bá đạo vậy sao:hihi:

vam_nnt
18-08-2012, 06:24 PM
nick 4r: vam_nnt

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.01 12.10 14.63 9.94 16.24
Lời bình: k có 33 lấy tạm 44 chơi vậy =.=

Thể loại: 4x4
Thời gian: 43.95 42.88 56.86
Lời bình: phát cuối cùi quá :shot:


44 của mình nhượng bá đạo vậy sao:hihi:


x cube em ới =))))

littleboy1998
18-08-2012, 06:27 PM
nick 4r: vam_nnt

Thể loại: 3x3
Thời gian: 13.01 12.10 14.63 9.94 16.24
Lời bình: k có 33 lấy tạm 44 chơi vậy =.=

Thể loại: 4x4
Thời gian: 43.95 42.88 56.86
Lời bình: phát cuối cùi quá :shot:


44 của mình nhượng bá đạo vậy sao:hihi:


x cube em ới =))))


Cũng đúng ss vs zc đi cùng túi mà. Xcu ra chỗ khác r :))

thandia
18-08-2012, 06:31 PM
tên nick: ID
3x3
12.48 13.58 13.18 9.33 10.01

cả tuần không đụng hơi tệ

immortals_99
18-08-2012, 10:52 PM
tên nick: immortals_99
thể loại: speed 4x4x4
thời gian: 56.45 63.67 60.14


thể loại: speed 3x3x3
thời gian: 16.50 16.85 16.82 15.35 15.23


thể loại: OH 3x3x3
thời gian: 25.66 21.74 26.84
:byebye::byebye: