PDA

View Full Version : [3x3x3 speed]Tú Ân avg of5: 22simmortalfire
15-08-2009, 08:24 PM
Vô năm học rùi, post clip cuối, thành tích chắc khựng lại ở đây !
Lwkf_ly4aBQ

Individual Times:
1. 22.48 B' U F2 D2 U' L2 R2 B' F' D2 B2 R2 D' U2 L R2 U' F' L D U2 L' R2 D' F2
2. 22.05 L U B' F2 R' D2 U' L R2 U2 L' B' F D U2 L' R2 B2 F D' U2 L' B F' L2
3. 20.33 R2 F2 D' B2 L' F D L F' D' B R U L' F' L D U' L2 R' B' U' L2 D U2
4. 22.64 L2 U F2 U' L' U' L D2 L D U' B2 F2 U' L2 F D2 B' L' D' U B' L2 R' D
5. 22.64 L2 D B F D U B' F R' D2 L' R' U' L2 U2 R' D B' F2 D L' R' B' D' U'
(thành tích số đẹp thiệt, toàn 2:)>- )

Anhxtan
15-08-2009, 09:23 PM
Lần sau ghi rõ tiêu đề là avg of 5 nha bạn.
hú hồn cứ tưởng 5s22, du` sao cũng nhanh rồi, bạn xoay đều tay kinh