PDA

View Full Version : một số thắc mắc về bld!n_s2_t
18-08-2012, 10:17 AM
thắc mắc lần trc mình đã giải quyết dc và cũng đã bld dc 1 lần. nhưng còn 1 số TH mình cần hỏi mong mn giúp đỡ.
có vòng hv sau: (1 8)(2 10 3 6 7 12)(4 5 9 11)
thì mình chia ra : (1 8)(2 10)(2 3 6)(2 7 12)(4 5 9)(4 11)
vậy sau hv 2 vòng 2 cạnh đầu và 3 vòng hv 3 cạnh sau thì còn thừa 1 vòng 2 cạnh. giải quyết tn hả mn.

MR.T.VTVN
18-08-2012, 10:21 AM
bạn phải nói rõ TH hoán vị cạnh nào mình mới chỉ cụ thể dc chứ TH hoán vị thì có cả tá

n_s2_t
18-08-2012, 10:27 AM
nghĩa là bạn cứ thử 1 scame xong làm hướng dẫn giải 1 lần cụ thể đi. mình xem là khắc hiểu. cái phần chia vòng trong 2 cạnh 3 cạnh và nhiều cạnh xong thì giải tn nữa

MR.T.VTVN
18-08-2012, 11:12 AM
Scamble:R2 D' L' F' D B R' U2 D L' U' R D U' B' F R2 B' L U D' R' F2 L' B2

mình lấy F là màu đỏ U là Trắng và R là xanh dương
EO: 2,3,5,6,10,12
CO: mặt D: 0 2 1 2 ( từ 5-8)
EP: (1 2 12) (1 3 5) (1 9 6) (1 7 4) (1 8 10)
CP: (3 8 5)(1 4)(6 7)

làm như sau:
Eo: setup L' F' (M'U)*4 (MU)*4 F L
để màu vàng làm U
setup U R L' (M'U)*4 (MU)*4 L R' U'
CO:để màu vàng làm U setup: U(RUR'UR U2 R2 D' MU2M'U2 D R2)U'
CP:(385): yB2(Pll chữ A) B2 y'
(14)(67):R2 (Pll chữ H) R2
EP: (1 2 12) L2(PLL chữ U)
(1 3 5) L D (MU2M'U2)*2 D' L'
(1 9 6) D' L2 R(Pll chữ U) R' L2 D
(1 7 4) R'(Pll chữ U) R
(1 8 10 ) L R2 (Pll chữ U):boss::boss::boss::boss::boss:
Xong bạn tự làm scram đi rùi tự setup sẽ hiểu

littleboy1998
18-08-2012, 11:15 AM
Đọc kĩ bài của a nghĩa đi a. Có hết mà:hihi:

babydragon
18-08-2012, 11:25 AM
Học M2R2 đi dễ hơn nhiều, đánh M2R2 vào google, link đầu tiên, hoặc có hướng dẫn M2 trong forum nè

n_s2_t
26-08-2012, 08:59 AM
giúp mình với mn:confuse::confuse::confuse::confuse::confuse::co nfuse::confuse:

kaka_bs
26-08-2012, 09:08 AM
1 vòng 2 cạnh sẽ ghép với 1 vòng 2 góc thành 1 PLL

n_s2_t
26-08-2012, 09:25 AM
à. thank bạn nha.:smile::smile::smile::smile::smile::smile::smi le::smile: