PDA

View Full Version : [HN] Offline 26-8p0ywave
25-08-2012, 11:58 AM
Rảnh rỗi sinh nông nổi, nhàn cư vi bất tiện

Chưa thấy ai lậy mình cũng lập cái topic phát.

Địa điểm: Cà phê Hồng 81 Láng Hạ
Thời gian: 8-11h

Không biết đường, liên hệ mình: 0123 750 9723 (cấm nháy máy)

gkhmpg
25-08-2012, 12:09 PM
Còn muốn lấy pyra nữa không em còn đi :go:

lecuong9691213
25-08-2012, 05:48 PM
upppppppppppppppppppp cho xôm :byebye:

zhiming
25-08-2012, 05:50 PM
Sáng vẫn ở quê :cry:
Thế tối thế nào PoY :confuse:

littleboy1998
25-08-2012, 06:08 PM
Đang Định đi nhưng............

p0ywave
25-08-2012, 06:10 PM
Sáng vẫn ở quê :cry:
Thế tối thế nào PoY :confuse:


Anh có bạn nào đi k :tears:[hr]


Đang Định đi nhưng............


Nhưng sao?

Leu Tho Tung
25-08-2012, 06:13 PM
Đang Định đi nhưng............


Nhưng sao?
[/quote]

Bận với gấu :lmao:

p0ywave
25-08-2012, 06:14 PM
Đang Định đi nhưng............


Nhưng sao?


Bận với gấu :lmao:
[/quote]

Dắt gấu đi

littleboy1998
25-08-2012, 06:18 PM
Đang Định đi nhưng............


Nhưng sao?


Bận với gấu :lmao:
[/quote]

con lều k biết gì bày đặt vừa thôi