PDA

View Full Version : [Mùa giải 8] Kỳ 3 (27/8 -> 1/9)WarKing
27-08-2012, 01:11 PM
Xin lỗi mọi người, từ tuần này internet mới ổn định nên mới có thể tổng hợp thành tích được, mong mọi người thông cảm

Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.U2 R' U2 R2 D2 U2 L' F2 L2 U2 R' B R D F2 U B' L2 F2 L R

2. D2 B R2 U2 R2 D2 B D2 R2 F' U' R' F2 D' F' U2 R' B2 U' R2

3.F' D2 U2 F' D2 F' L2 U2 R2 D2 F' U R' B' U2 L' F D U F' D'

4.B2 D2 F2 U2 L R2 U2 L' B2 F2 R F' L B D L' B R' U2 B2 U

5.R D2 R2 F2 L' F2 L F2 R' B2 D2 F2 D' B L2 F2 R' F2 U2 B' F'


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U2 F R F R2 F2 U2 R' U'

2. U R F U' R2 F R' F2 R

3. R' F' U2 R' F U2 R' U2 R2

4. R2 U R' F' R F2 U F'

5. F' R F' U R' U2 R' F2 R'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.D2 R2 F2 U2 R2 F2 R B2 L F2 L' U' F L' R F' D B R' B2 F'

2.L2 U2 F2 L2 B R2 B U2 B' D2 F' R U L' B L B U L B' D'

3.D L2 D F2 L2 D B2 R2 D' L2 U2 B U' R' D2 F' L' F' D L2 R2

4.U2 R' F2 U2 R F2 L' U2 F2 R2 U2 R2 U F' D B U' B2 U' B'

5.L2 B2 U F2 U' B2 D2 L2 U B2 D2 R F2 R U' R2 B' R' U'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. Uw2 F2 D Uw' U F' L' F D' U' Rw' Uw U2 R' D' Fw D2 L' Rw' B R2 D' U' L2 B L' R2 B' Uw' R2 D2 F' Rw R2 Fw Rw' F' U' F U'

2. U2 L R' D2 Uw' R F2 D2 Rw Uw2 Rw Fw2 F' U Rw' D2 B R2 U' B' U2 R' Uw2 U' Fw Rw Fw F2 D' B L2 D' Rw2 Uw2 Fw2 L2 Rw' Fw' Uw' Fw

3. D2 L2 Uw F' L2 R2 D2 Rw' U2 B' R D2 Rw' F D2 B U2 Rw' U2 Fw' D2 B Fw' F' Rw Uw R' D L Uw Fw Uw Fw D Uw' U' L R Fw' L2


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Lw' Rw2 Fw D' U Lw2 Fw' D U' Fw' L2 B2 Dw R' B U Lw Rw Dw Uw Bw2 Uw L2 Rw2 R Bw Uw Lw' D B Bw R' D' Uw' U Fw2 F' L Lw2 R D Dw' Rw Fw2 U' B' Dw R2 F2 R F2 L' U' L Dw B' D' Fw L R

2. Dw' Lw Bw2 Uw Bw2 L2 Fw2 D L Rw Fw' U2 F Uw2 U' Bw D Dw2 R Uw2 Lw2 B Rw' U F2 L' Rw2 R' Fw Lw Bw2 L Lw2 D2 U Lw' F' L2 Lw' Rw2 R F Lw2 Uw2 L' Bw L' B L' Fw Rw Dw2 Lw2 Fw' L D2 L Lw' Rw2 B

3. D2 U' B2 Dw2 B2 Bw' Uw B F L' Uw2 R B2 Fw D' L' F2 D Lw Uw' Rw B Fw R2 B' Lw2 Dw Lw2 Dw B2 Fw2 D' F' L U' B2 F' Dw2 Lw Uw' L2 Dw2 U2 B Bw F D Lw2 F2 U Bw' Fw2 Uw2 U2 Rw D' B2 Dw2 L2 Bw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. L U B' R L R' U B' L l'

2. L U R U B' R U' B r

3. R U' R L R' B L R' l r' b'- OH 3x3: 3 scramble


1.D2 L R' U2 R D2 L' D2 R' B' D2 R' F' L R' F2 U R' F2 L2 F2

2.B L2 F2 U2 F U2 B' L2 D2 L' B2 D' L2 B' R2 F' L' U2 L' U2

3.R2 U F2 L2 D' F2 L2 D' F2 D' R' B F R' U2 B' U L B F


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D2 U2 B2 R2 D2 F' R2 U2 R2 U2 F D' L' R D B L F2 L U

2.R2 F2 L B2 L B2 L2 D2 B2 R' D2 B L' R2 U R2 B' F' D R2 D

3.B2 R2 D B2 L2 U F2 U B2 R2 D2 B2 R2 B' D F' R D' B2 L D'Kết quả

http://nq8.upanh.com/b3.s30.d2/c2b90ec82b18343b929048c7369c3da5_48783408.1.bmp (http://www.upanh.com/1_upanh/v/1rk4ap5cbjz.htm)http://nq3.upanh.com/b4.s30.d2/c4e81e8a437da57123bb99a55896aada_48783463.2.bmp (http://www.upanh.com/2_upanh/v/4rk69pac9gr.htm)http://nq1.upanh.com/b3.s29.d1/24c032d515f0ea536896192b31e67e67_48783511.3.bmp (http://www.upanh.com/3_upanh/v/7rk1epdcfwp.htm)http://nq2.upanh.com/b2.s30.d1/e99e5a44f301490593c4ba0059da9177_48783572.4.bmp (http://www.upanh.com/4_upanh/v/8rkc5p2c7ao.htm)

lambaodat
27-08-2012, 02:04 PM
Tên nick trên forum: lambaodat
Thể loại thi đấu: 2x2
Thời gian: 5.24 6.42 6.24 5.26 5.85

immortals_99
27-08-2012, 09:44 PM
Tên nick trên forum: immortals_99
Thể loại thi đấu: speed 4x4x4
Thời gian: 57.21 66.66 66.00[hr]
Thể loại thi đấu: speed 3x3x3
Thời gian: 15.28 15.31 16.06 13.54 16.28[hr]
Thể loại thi đấu: OH 3x3
Thời gian: 27.50 28.56 28.65

agisa
27-08-2012, 11:17 PM
Tên nick trên forum: agisa
Thể loại thi đấu: 3x3 speed
Thời gian:
19.45 17.70 17.12 16.83 21.97