PDA

View Full Version : [Mùa giải 8] Kỳ 4 (3/9 -> 8/9)WarKing
04-09-2012, 12:55 PM
Kết quả [Mùa giải 8 - kì 3]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-8-Ky-3-27-8-1-9?pid=238368#pid238368)Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L2 U2 L' U2 B2 F2 L D2 R2 F2 R2 B' D' B L B' F R' F' U

2. R F2 D2 B2 R2 U2 L' F2 U2 R2 D2 L' B F L' U' B2 D L U R

3.U F2 D U2 R2 F2 U' R2 B2 R2 B' R' D F U2 L' D2 F2 D F U

4.R2 D' B2 L2 D R2 U' R2 B2 U2 R2 D' L U2 B' D' B2 F' D' L' R2

5.F2 D2 R B2 R' U2 B2 R2 U2 F2 L' R F' U2 R F R' D F2 R'


- Speed 2x2: 5 scramble


1.F2 R2 U R' F2 R' F' R' U

2. F2 U R' U R U F2 R'

3. U2 F U F2 R' U R'

4.U' F U2 F' U F2 R2 U2

5.R F R U F' U2 R F'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B2 R U2 L D2 U2 B2 D2 R' U2 R D' L2 F2 L' F' D' U F2 L B

2.D R2 B2 L2 U' L2 D L2 U F2 U2 F' R' B2 U' F D B L2 U' B'

3.L2 U2 L2 D2 L F2 D2 R F2 R' B F U' L' B' D2 F2 L' F D' R

4.R2 U2 R2 F' L2 F L2 F' D2 B' F R' B U2 L D' L B L F L'

5.D' B2 U2 F2 U' B2 U B2 F L2 D B L2 D R' B D' L' D- Speed 4x4: 3 scramble


1. L2 B' F L2 D' Rw2 R' D' Fw2 D R2 Uw2 U B2 Fw F2 L2 Rw2 Fw' L R B' Fw F' L' B' L2 U F D' B2 L Uw2 Fw2 F2 Uw L' F' L Fw

2. U' B U2 B' Rw' Uw Rw' B' F R2 Fw' F L' B' Rw U' L Rw B2 R2 B D F R2 U F2 L2 D Uw2 R2 Fw' Uw2 U L2 Fw' D2 Uw2 U2 B Fw2

3.Uw R B' Fw Rw' Uw Fw' R Uw2 Fw' F' R Fw L2 B Fw' F' L' B L' Rw2 B F D B2 F2 Uw' R2 D2 Uw U' F' L2 Rw' R Fw' F R D' Uw'


- Speed 5x5: 3 scramble


1. B' Uw Rw' Bw' Lw F' Uw L' Dw2 Uw2 R2 B2 Bw2 F2 Dw2 F2 Dw2 B2 Dw2 Lw' Bw F U' L2 Rw2 Uw2 B D' Dw Bw2 D' L2 B' U' Bw' Fw2 Lw' Fw' Lw B2 Bw2 F2 L Bw2 F2 U Bw L Fw Uw Lw2 Rw2 Dw' L Fw U' Bw' Uw' Rw' Fw2

2.D Dw2 U2 Lw2 Dw' L2 Rw' R2 Uw' Lw2 B' Bw' U F Uw2 F D F2 D' Bw2 Dw' L' Rw2 Dw B' R' Fw Dw U' B' Lw2 Rw' B Bw' Uw2 U F2 Lw Fw2 Rw' Bw' F L' R' Uw' U2 Lw2 B2 Fw2 R2 B2 Fw2 F' R' B2 Lw2 Fw' U2 B F

3.Rw' D2 Uw2 Bw' F' Dw Bw2 R Fw2 D' U Rw2 Bw' Lw2 R2 B Uw Fw' Lw2 Rw Bw2 Dw' B' Bw D' L Uw' B' R Uw' B Bw2 F' Rw' R2 B' Fw Uw' Rw2 R2 Uw U B Lw2 B2 D2 Uw L B Lw' Bw Uw Lw2 Dw2 L' Lw' B2 Bw2 Fw2 Lw2- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. L' U' L R' B R U' R l' u'

2. U L U' L R' B L' B' l' r'

3.U' L' R' B L R B' L' U l b u- OH 3x3: 3 scramble


1.F2 R2 D2 R F2 R2 D2 F2 U2 R2 D2 B' F2 D' L2 R U2 B2 L D F'

2.L B2 D2 R D2 R' B2 F2 L' R' D L2 R' F L2 B2 F U L' U2 R'

3.B' L2 D2 U2 F' D2 U2 B R B D R F' L B2 U2 R2 D' L2 F2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 U R2 B2 R2 U R2 D B2 F' D L B R B2 D' U' F2 L' F L2

2.B2 L2 F2 L U2 L2 R D2 R' D' L2 B L B' U F' R D' F L2

3.B2 D2 R2 F' R2 U2 L2 F' U2 F' R2 D2 F2 R' D L' U B' U2 L DKết quả

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234348nJiY____5.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/201209092343479nNi____4.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234346Dv2k____3.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234343NcPz____2.jpg (http://up.meotom.net)

http://up.meotom.net/Files/f412991f-aa0f-4508-a080-13c99345a413/2012/09/09/20120909234342qddZ____1.jpg (http://up.meotom.net)

mdemon
04-09-2012, 06:28 PM
Tên nick trên forum: mdemon

Thể loại thi đấu: speed 2x2
Thời gian: 5.66 5.34 4.44 5.61 6.18

Thể loại thi đấu: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 9.14 8.85 8.80 8.67 9.35

lambaodat
04-09-2012, 06:55 PM
tên nick 4r : lambaodat
Thể loại speed 2x2
thời gian: 5.98 4.99 3.72 6.43 5.22
p/s: ông thịnh có phát 5.66 hả ảo diệu

immortals_99
04-09-2012, 09:15 PM
Tên nick trên forum: immortals_99
Thể loại thi đấu: speed 4x4x4
Thành tích: 57.35 64.54 57.26[hr]
Thể loại thi đấu: speed 3x3x3
Thành tích:15.12 12.52 14.36 16.02 14.09[hr]
Thể loại thi đấu: oh 3x3x3
Thành tích:23.19 26.68 27.61