PDA

View Full Version : 2in1 trong 4x4datpk1999
07-09-2012, 09:34 AM
em mới chơi 4x4 đang học cái yau method đến chỗ nhóm cạnh theo cách 2in1 thì còn 2 cái cuối nhóm hoài ko dc mong các pro chỉ giáo

mdemon
07-09-2012, 09:39 AM
Để 2 viên cùg màu nằm ngang nhau, đẩy u' rồi dùng CT

R U R' F R' F' R

Sao đó trả u về

lambaodat
07-09-2012, 12:44 PM
chơi theo kiểu cơ bản trước đi rồi chuyển qua yau

littleboy1998
07-09-2012, 01:32 PM
à e ơi. nhóm tâm 2in1 là cách mà tất cả pro trên tg dùng để làm nên vWR nhé =))

lambaodat
07-09-2012, 01:40 PM
à e ơi. nhóm tâm 2in1 là cách mà tất cả pro trên tg dùng để làm nên vWR nhé =))


nó hỏi nhóm cạnh :smile: