PDA

View Full Version : Thông báo về việc up KQ WCA 2012 lên VCCRPkieuphong
07-09-2012, 05:43 PM
Tình hình do VCCRP ko có khả năng up kết quả nhiều vòng đấu như bên bảng xếp hạng của WCA, hơn nữa trong bảng xếp hạng WCA cũng ko có nick trên 4rum của mọi người nên mình lập topic này để những ai trong 4rum lên báo danh chọn thành tích sẽ up lên VCCRP.
Mọi người đăng ký theo mẫu sau:

Họ tên:
Năm sinh:
Link thành tích WCA:
Kết quả muốn up: ghi rõ 2x2 vòng nào, 3x3 vòng nào..., (Mỗi môn chỉ có thể up KQ 1 vòng).

Ví dụ:
Họ tên: Trịnh Nguyên Anh
Năm sinh: 1986
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010TRIN02
Kết quả muốn up: 2x2 -> 5x5 vòng 1, OH vòng 1.

gkhmpg
07-09-2012, 05:45 PM
Họ tên: Hoàng Minh Giang
Năm sinh: 1998
Link thành tích WCA: http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012GIAN01
Kết quả muốn up: 3x3 vòng 2, OH vòng 1

Lol
07-09-2012, 05:48 PM
Họ tên: Phạm Quang Minh
Năm sinh: 1999
Link thành tìch WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012MINH01
Kết quả muốn up: 3x3 1st round :sosad:

cupid
07-09-2012, 05:49 PM
Tên: Nguyễn Phúc Nguyên
Năm sinh: 1997
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010NGUY37
Kết quả muốn up: vòng 1 3x3, vòng 2 2x2, final pyraminx, final Magic Hanoi Open 2012

tranhungnghiem
07-09-2012, 05:54 PM
Họ và tên: Trần Hưng Nghiêm
Năm sinh :1999
Link thành tích: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012NGHI01
Kết quả muốn up: 2x2 final, 3x3 vòng 1,pyraminx final

Mad
07-09-2012, 05:55 PM
Tên: Thiều Kim Cương
Năm sinh: 1994
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011THIE01
Kết quả muốn up: vòng 2 2x2, vòng 1 3x3, vòng 1 44, 55, OH, vòng final pyra, magic

thebaost
07-09-2012, 06:13 PM
Họ và tên: Ngô Thế Bão
Năm sinh :1992
Link thành tích: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012NGOB01
Kết quả muốn up: 3x3 1st round, 4x4 final, Rubik's magic final

cuber1997
07-09-2012, 06:23 PM
Họ và tên: Huỳnh Vỹ Thuần
Năm sinh: 1997
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012THUA01
Kết quả muốn up: 3x3 1st, 4x4 5x5 final, 3x3 OH final

hachanuy1
07-09-2012, 06:38 PM
Họ tên: Hà Chấn Uy
Năm sinh:1995
Link thành tích WCA:http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011UYHA01
Kết quả muốn up:2x2,4x4,5x5 vòng 1, 3x3 vòng 2,

Ronaldo
07-09-2012, 06:44 PM
Họ tên: Trần Trung Hiếu
Năm sinh:1993
Link thành tích WCA: http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012HIAU01
Kết quả muốn up: 2x2 -> 5x5 vòng 1, OH vòng 1

Bluegon
07-09-2012, 06:49 PM
Họ tên: Nguyễn Tấn Hưng
Năm sinh: 05/07/1998
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011HANG01
Kết quả muốn up: 3x3 -> 5x5, OH, Pyraminx vòng 1

wa_star12266
07-09-2012, 07:44 PM
họ và tên:Trần Thế Phong
Sinh năm 19/10/1996
link thành tích: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012PHON01
kết quả muốn up:3x3 vòng 1,OH

MrRubik123
07-09-2012, 07:49 PM
Họ và tên: Phạm Phước Thuận
Năm sinh :1993
Link thành tích: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012THUA02
Kết quả muốn up: 3x3 ~> 5x5 (chỉ có 1 KQ :beauty:)

lecuong9691213
07-09-2012, 08:35 PM
Họ tên: Lê Minh Cường
Năm sinh:25-9-1996
Link thành tích: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011LEMI02
kết quả muốn up: pyraminx final, 3x3 vòng 1, 2x2 vòng 1,

vam_nnt
07-09-2012, 10:39 PM
Họ tên: Nguyễn Ngọc Thịnh
Năm sinh: 1993
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010NGUY33
Kết quả muốn up: 55, megaminx, magic master magic, OH Final, With Feet

empty1234
07-09-2012, 11:10 PM
Họ tên: Lê Trần Đức
Năm sinh: 1992
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010LETR01
Kết quả muốn up: 33 2nd round (avg+single), 44, 55, 22 single 2nd round, 22 avg 1st round, OH avg 1st round, OH single final, single magic[hr]
ơ dị thế, mỗi môn 1 vòng :-ss

hcuber
07-09-2012, 11:29 PM
Họ tên: Nguyễn Việt Hoàng
Năm sinh: 1992
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010NGUY44
Kết quả muốn up: OH avg 1st round, 3x3 with feet final .

zhiming
07-09-2012, 11:59 PM
Họ tên: Trần Trí Minh
Năm sinh: 1991
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011TRAN06
Kết quả muốn up:
2x2 Final
3x3 First Round
3x3 OH First Round
Pyraminx Final
Magic

cuibaponline
08-09-2012, 07:11 AM
Họ và Tên : Đoàn Thanh Duy
Năm sinh: 1994
link thành tích WCA :

http://www.worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011DUYA01

kết quá muốn up : 4x4, 5x5, magic, 3x3 OH (tất cả chỉ có 1 vòng )

noughtking
08-09-2012, 12:35 PM
Họ tên: Nguyễn Quốc Hoàng
Năm sinh: 1993
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010HOAN05
Kết quả muốn up: 2x2 vòng 1, 3x3 vòng 1, OH vòng 1, 5x5, magic, With Feet

ba0pr09x
08-09-2012, 01:09 PM
Họ tên: Nguyễn Đức Huy
Năm sinh: 1996
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011NGUY18
Kết quả muốn up: 3x3 final

littleboy1998
08-09-2012, 01:49 PM
Họ tên:Trần Văn Thanh Tùng
Năm sinh: 1998
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2011TRAN08
Kết quả muốn up: 33 final round (avg+single), 44, 55, 22 final round(avg+single), OH avg 1st round, pyraminx[hr]

vuaquyen92
10-09-2012, 10:59 AM
Họ tên:Trần Phạm Thế Quyền
Năm sinh: 1992
Link thành tích WCA: http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2010PHAM08
Kết quả muốn up: 4x4 final round

immortals_99
11-09-2012, 07:07 PM
Tên: Thiều Quang Minh
Năm sinh:1997
Link thành tích WCA:http://worldcubeassociation.org/results/p.php?i=2012MINH02
Kết quả muốn up: 3x3 vòng 1, 4x4 vòng 1, OH vòng 1