PDA

View Full Version : [Mùa giải 9] Kỳ 1 (10/9 -> 15/9)WarKing
10-09-2012, 01:36 PM
Kết quả [Mùa giải 8 - kì 4]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-8-Ky-4-3-9-8-9)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.L U2 B2 L' U2 R' D2 L2 B2 R B2 U L' R B D F' U2 B2 L D

2.D R2 B2 U2 L2 R2 U2 L2 U' B2 F2 R B' D' L' F2 L2 F U L' R2

3.F' R2 B' U2 F' D2 R2 B2 F' L2 D U' B' D U2 R' U2 L' U2 B2 F

4.L' U2 L2 F2 L U2 B2 D2 U2 R F2 U' L2 B L R D B L' B2 R'

5.R B2 U2 R U2 F2 U2 L F2 L' D2 F R U2 R2 B2 R' F2 D' B' U'


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R' F2 U2 F' R' F U' F2 U2

2. R' U2 F R' U2 R U' F R

3. R' F' R2 U2 R' U F' U2 F' U

4. U2 R F' U' R2 U' F U2

5. R F2 R2 U2 F' R' F2 U R2 U'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B2 L2 B U2 F R2 F L2 F D2 R2 F R' U F2 R2 F D2 F' D' L'

2.R B2 F2 L' D2 F2 L' B2 R' D2 F' R' D2 R2 F L U' B2 F' U' R

3.D2 F2 U2 L2 R' B2 R2 F2 D2 B2 D B' D2 L' U F U F2 R2 B' L'

4.B2 F2 R F2 R2 U2 R2 U2 B2 F2 D' R2 U B' L D' L2 B D F R

5. R2 U' L2 D2 F2 R2 B2 U' B2 U R2 B' D R' U R' D2 R B2 R D2


- Speed 4x4: 3 scramble


1. D2 R' U' B2 Fw2 U' B' D2 Uw2 R2 U2 Fw' L B2 F' D' Uw' Fw' F Uw2 L' R' Fw' D' B D R' B2 F' R' F' Rw R D' R2 D' Fw' Uw2 B' Rw'

2. L' B2 U2 Fw2 Uw2 U2 Fw' R2 B Uw F L2 Rw2 D' F L' F' R Fw F R' D2 B2 Uw2 L' D' Rw' D' R Uw L F' Uw L2 Uw' Fw' Uw2 B2 F2 L2

3.D2 U2 L B2 L2 Rw2 U F' Uw' L2 R' F' D2 R Uw' U' Rw' Uw' B' L Uw' B' L Fw2 L' Uw R' Fw2 D2 Rw2 Uw' B2 D2 U2 R U' F Rw' D2 Uw2


- Speed 5x5: 3 scramble


1. Lw2 D U2 Bw' L2 Bw' Lw' Dw U B' Bw Fw2 L2 D2 Lw' Uw' L2 U2 Fw2 Uw F D2 U' F' Lw F2 D' Fw U' Fw2 Lw' D Lw B2 Lw' Rw2 R' Uw L' Dw Bw F2 L' Rw2 D Lw Uw B' D' B2 Bw' Rw' Uw2 U' L' Lw2 Fw L' Lw' Uw'

2. L Lw Rw Dw' Fw Uw B Fw L B' L U2 R2 D L2 Bw2 R Uw Lw Rw' U' Lw R F' Uw' Lw' Fw' F2 Dw Bw Fw L2 F L D Uw' F' Uw' F2 R' Dw' Rw' Bw L Lw2 F2 D2 Dw2 Bw2 U B' Lw' D B Bw2 Dw2 Fw' Uw B F'

3.Bw Fw' F' Lw' B2 Bw' Fw2 L Lw Rw2 Dw2 U2 Rw' Uw2 B2 F2 R' D2 Dw2 Fw R Bw2 Rw R2 Uw' U2 B Bw2 Uw' Rw D2 L2 Dw2 F2 U' Bw2 Dw Fw' D2 Dw2 Fw2 D L' Lw2 Rw F L2 B F2 R' U2 B' D Dw' Bw2 Fw' Uw' R' D' Dw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. U R' B R L' U B R U' r b' u'

2. U' R U L U' R' L' B' r u'

3. R B' R U R' L B' L r' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.D2 B D2 F2 U2 B' D2 U2 F2 U2 L' D2 B' U' L2 B' U' R2 D' L2 F'

2.U2 L B2 R2 U2 L' B2 R' B' U B2 F2 L R2 B' D2 R D F2 U'

3.L' D2 L B2 U2 R B2 L' R2 U2 B2 U' F D U' B D2 F2 R' U2 F'


- BLD 3x3: 3 scramble


1.F2 D2 L' D2 B2 R2 D2 B2 R2 F2 R' B R F' L' D B L' U F2

2.R2 D R2 D U' L2 R2 D' R2 B2 U' B' D' R2 U2 R B R D' B2 R

3.D2 B2 U2 L B2 L' U2 L R F2 U' B' U2 B' L B' F' U L2 D R'Kết quả

http://nq5.upanh.com/b6.s32.d1/78b0e4fe2313c432feb4164156bd7aee_49142055.1.bmp (http://www.upanh.com/1_upanh/v/9rkd9o1aasx.htm)http://nq4.upanh.com/b6.s29.d2/0a55d1861b7a55b313b6c123adcdbc73_49142064.2.bmp (http://www.upanh.com/2_upanh/v/1rk6bo2aalu.htm)http://nq4.upanh.com/b1.s29.d1/b030eb05aff994d068e7e840a9b6b058_49142074.3.bmp (http://www.upanh.com/3_upanh/v/1rkfbofaclk.htm)http://nq6.upanh.com/b4.s31.d2/c2a685013abe990f539fa77e69ece9ce_49142076.4.bmp (http://www.upanh.com/4_upanh/v/ark39oda9lo.htm)http://nq7.upanh.com/b5.s30.d1/45c256587a84f6adc595cd7bb15b11d6_49142087.5.bmp (http://www.upanh.com/5_upanh/v/5rk85o4aabj.htm)

dauto98
10-09-2012, 02:54 PM
tên nick: dauto98
thể loại thì đấu: Speed 3x3
thời gian: 37.231 42.352 31.146 39.781 28.072
lời bình:lâu lắm mới thấy có mùa giải mới, lần đầu tham gia mặc dù cùi hơn mía:go: ft ngon hơn tý là có thêm 1 cú sub 30
------
thể loại thi đấu speed 4x4
thời gian: 248.903 223.412 274.125
lời bình: update thêm speed 4x4, cố gắng hoàn thiện nốt đoạn nhớ để thử nốt BLD =D

gkhmpg
10-09-2012, 05:27 PM
Tên nick forum: gkcuber

Thể loại: 3x3 speed
Thời gian: 14.14 16.33 14.62 DNF 15.84

Thể loại 4x4 speed
Thời gian: 71.09 72.04 80.70

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 26.48 28.39 29.11

Nhận xét: chả khác mấy ........

littleboy1998
10-09-2012, 05:43 PM
Tên nick forum: littleboy1998
Thể loại: 3x3 speed
Thời gian: 12.18 10.51 12.62 11.45 11.56

Thể loại 4x4 speed
Thời gian: 46.29 55.00 50.20

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 26.45 27.25 24.11

Nhận xét: đang bỏ k chơi mấy. học ghê quá:(
p.s dìm GKCUBER

lambaodat
10-09-2012, 08:03 PM
tên nick: lambaodat
thể loại thì đấu: Speed 2x2
thời gian: 4.46 4.17 5.31 8.83 5.63

taitrantrong
10-09-2012, 10:03 PM
Tên nick forum : taitrantrong
Thể loại thi đấu : speed 3x3
Thời gian : 23.82 22.52 25.44 24.67 27.29
Lời Bình : Mới đi học về solve lun nên tay hơi cứng :sosad: kệ =D cũng đạt tiêu chuẩn cá nhân ròy :beauty:

rdch
10-09-2012, 10:29 PM
Tên nick forum : rdch
Thể loại thi đấu : speed 3x3
Thời gian : [28.15] 23.81 [20.42] 24.05 26.69

Lời Bình: còn rất gà, xoay run tay kinh khủng :sosad::sosad:=D=D=D

mdemon
11-09-2012, 02:27 PM
Tên nick forum: mdemon

Thể loại: 2x2 speed
Thời gian: 4.31 5.00 4.88 5.61 5.31

Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 7.22 8.30 7.73 8.59 8.15

vinacube
11-09-2012, 10:32 PM
Tên nick forum: vinacube
Thể loại 3x3 Match the scrambles : 32.66 35.55 36.81 34.52 37.40
Thể loại speed 2x2: 11.67 9.21 7.45 9.13 9.44
Lời bình: lần đầu của minh nên thành tích hơi cùi bắp :smile::smile:[hr]
Tên nick forum: vinacube
Thể loại 3x3 Match the scrambles : 32.66 35.55 36.81 34.52 37.40
Thể loại speed 2x2: 11.67 9.21 7.45 9.13 9.44
Lời bình: lần đầu của minh nên thành tích hơi cùi bắp :smile::smile:[/font]