PDA

View Full Version : [new] sheng shou 9x9lambaodat
13-09-2012, 08:02 AM
Lượn là thì thấy ss9 sắp ra mắt nên post cho ae xem
http://51morefun.com/images/uploads/images/ss9x9.jpghttp://51morefun.com/index.php?main_page=index&cPath=289

littleboy1998
13-09-2012, 09:51 AM
s8 còn chưa phổ thông rộng rãi đã s9 r. không biết to thế nào đây

zhiming
14-09-2012, 11:41 PM
Sao nó lại có mấy miếng màu đen thế kia?? :confuse:

ndnghia1996
15-09-2012, 06:19 AM
Sao nó lại có mấy miếng màu đen thế kia?? :confuse:


để trưng bày thôi mà anh=D

keithS1411
15-09-2012, 12:49 PM
Chắc 1 thời gian nữa..giá mà đẹp thì gặm cả 88 99 luôn

hvt041162
15-09-2012, 05:43 PM
hàng khủng :misdoubt: