PDA

View Full Version : [Mùa giải 9] Kỳ 2 (17/9 -> 22/9)WarKing
16-09-2012, 01:23 PM
Kết quả [Mùa giải 9 - kì 1]
Bấm vào (http://rubikvietnam.com/forum/Thread-Mua-giai-9-Ky-1-10-9-15-9)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.B2 F2 D2 L' B2 L2 B2 D2 L2 R' U B' L2 D' B F R2 F' R B2 F

2.D2 B2 D R2 U' B2 L2 U' F2 L2 R2 U R D' F2 L2 B D L R D2

3.F2 L F2 R U2 L2 D2 L' R2 F2 U2 B' U L' F U R U2 F2 R D'

4.U2 F D2 F' L2 F' D2 F2 L2 U2 R2 U' L B2 U R' U L2 D L F2

5.F2 D2 L2 U R2 D' R2 F2 U' B R U' R2 F' U F L2 U' L U


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R2 F U2 R' F' U' F2 R2

2. U R U' F2 R' U R2 U2

3.R U R' F U' F U' F'

4. U R2 F U' F' U2 F R' U'

5. F2 U' R' F' R U2 R' U R'


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 B D2 L2 B U2 B2 R2 F L' D2 B' D' U2 B' L2 D' U' R' B2 F

2.D2 L U2 L' R' F2 U2 F2 D2 F2 R' F U2 R' F U' B2 F' R2 B D2

3.F2 D2 L F2 D2 F2 R B2 F2 R2 B' D U2 L' F L2 B' R2 D' B U2

4.D' L2 U2 F2 U' B2 U R2 F2 U2 L2 B L2 R B F L' U2 B2 L'

5. D2 R F2 R B2 F2 L' U2 F2 D B L F L2 D L' F2 U B L R'


- Speed 4x4: 3 scramble


1. D2 B Fw2 Rw Fw F L R D2 U Rw R' F2 L2 R' B' Rw' D2 Uw2 U' Rw B Uw U2 F2 Uw L' Uw' Rw Fw2 Rw' F2 L' D' Fw' U' R2 D' Uw' Rw

2.Uw2 B2 Uw2 U' B' R' Uw L Rw D' Rw' B2 F Uw B L R F' U Rw U2 Rw' B2 U2 R2 F' Uw2 R B2 U L' Rw' D2 Uw' U' B' L' Rw R2 Fw

3.F2 L' Rw' Uw B' Fw' U2 F D2 Uw U2 B D2 L Rw' Uw U B Rw2 Uw B D' B' U' L2 Rw D U' L D' F U Fw U2 B' R2 Fw' D2 L2 Rw2


- Speed 5x5: 3 scramble


1.Fw' Dw2 F2 D' L' Fw2 Uw L Bw Fw F2 L' Uw L2 Rw' Bw2 Uw L2 Fw2 U Lw2 Rw B L2 F' U F U Rw2 Uw2 B Bw2 Fw' D Uw L2 Lw U B' L2 Rw R D' Dw' L Uw R D' B L2 B2 L D' U' F' Lw D' L' Bw2 R'

2. F' D' Uw U2 Fw' R2 Fw F Rw2 B' Bw' Fw F U L2 R' Uw F Uw' Fw2 R2 U2 R F D' Lw Rw2 Uw' Lw' Rw' Uw' R Dw Lw' R' F2 Dw' Rw' Uw U Fw R2 Dw' Uw2 U2 B2 L F' D2 Dw' R F L Uw' Rw D2 R2 U' F2 Lw

3. Rw' R B2 Uw' R' Bw' Uw Lw2 Dw2 Uw' Bw2 Dw' L' D2 B Uw Fw' F' Lw2 Dw2 Rw' B' D' U' Bw D2 Bw D' U Bw R' Bw2 F Lw D2 Uw B' U' Bw Dw' B' Fw U B2 L Uw' Lw' B Bw' D U2 Bw2 D2 Uw' Rw' D2 Dw Bw2 Fw' D- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. B' R B' R U' R' U l' r u

2. U' B' L U' R' U' L' b

3. U' B L U' L B U L l' u'- OH 3x3: 3 scramble


1.D F2 L2 D L2 B2 R2 U2 R2 D B2 L U' R2 F2 R B R B2 D U'

2.D' B2 R2 U2 L2 U F2 D' F2 R U' R' D' F' R' D' L D' B' R U2

3.L' F2 L2 B2 F2 L B2 L' U2 L' B' F2 D R' B2 R D2 U' B U2 R'


- BLD 3x3: 3 scramble


1.L2 F2 L2 B D2 U2 F D2 L2 R2 U' F2 L R' U' R' D L2 B' F U'

2.D2 R2 F2 D2 L2 B2 L B2 D2 L' R2 D2 B' L2 D L2 D2 L' U R D'

3.R2 B F D2 R2 U2 L2 B2 U2 F' R' F D L B' D2 B2 R' F U

haily
16-09-2012, 03:26 PM
Tên nick: haily
Thể loại: 3x3
Thời gian: 12.26 14.67 12.21 13.26 10.45

immortals_99
16-09-2012, 05:53 PM
Tên nick: immortals_99
Thể loại: speed 4x4x4
Thời gian: 50.40 62.50 62.23[hr]
Tên nick: immortals_99
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 15.57 15.01 15.56 14.32 12.91[hr]
Tên nick: immortals_99
Thể loại: OH 3x3x3
Thời gian: 26.47 24.35 22.29
:beauty::beauty::beauty:

gkhmpg
16-09-2012, 08:52 PM
Tên forum: gkcuber

Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 6.19 5.79 5.21 4.90 4.26

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 16.75 16.51 16.43 13.53 16.98

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 77.01 75.70 71.43

Thể loại: OH 3x3
Thời gian: 31.99 34.31 34.79

vam_nnt
16-09-2012, 10:50 PM
tên nik: vam_nnt
Thể loại: speed 4x4
Thời gian: 42.02 44.39 40.64

Thể loại: speed 3x3
Thời gian: 12.38 12.68 13.49 10.74 12.90

Lời bình: cube uesd: shengshou

mdemon
17-09-2012, 11:07 AM
Tên nick forum: mdemon

Thể loại: 2x2 speed
Thời gian: 3.94 4.34 6.08 5.19 4.56

Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 8.24 8.88 7.35 7.26 8.03

dauto98
17-09-2012, 08:50 PM
tên nick: dauto98
thể loại thi đấu: speed 4x4
thời gian:200.32 254.54 185.58

thể loại thi đấu: speed 3x3
thời gian:33.54 41.24 39.33 41.19 42.90
lời bình: speed 3x3 chả hiểu 4 cái sau bị làm sao :go:, tập BLD miss lên miss xuống :shot:[hr]
tên: dauto98
thể loại thi đấu: 3x3 Match the scrambles
thời gian:16.12 17.73 15.06 19.6 15.64
lời bình: ft cùi bắp :go:

dauto98
22-09-2012, 08:33 PM
tên: dauto98
thể loại thi đấu: BLD 3x3
thời gian: DNF(8:39.5) 9:43.51 8:23.72
lời binh: cái 8p kia mới là cái thứ 5 BLD thành công nên còn kém :shot: hi vọng sub 2p trong vài tuần nữa

kaka_bs
22-09-2012, 09:52 PM
nick: kaka_bs
Thể loại: 2x2
4.78 5.92 3.87 6.34 5.17

lkhphuc
23-09-2012, 07:58 AM
cho hỏi Match the scramble 3x3 là chơi sao vậy. khác gì speed 3x3 vậy

dauto98
23-09-2012, 10:15 AM
cho hỏi Match the scramble 3x3 là chơi sao vậy. khác gì speed 3x3 vậy


xem ở đây http://www.rubikvietnam.com/forum/Thread-TDHT-3x3x3-Match-the-scramble ngay đầu boxhttp://www.vietvbb.vn/up/images/smilies/facepalm.gif