PDA

View Full Version : Hỏi về lube cube[Mc]Queen
21-09-2012, 11:12 PM
E mới tậu e lunhui, ko biết lube luôn hay là phải way một tg mới lube ạ, pro chỉ e vs, vs lại cho e hỏi cần lube thế nào cho đúng cách ạ, thks:chaymau:

lambaodat
22-09-2012, 01:38 PM
Lunhui thì bạn break rồi hẳn sili nhé. Bạn có thể dùng maru hoặc sili 808 đều ngon cả:smile:

[Mc]Queen
22-09-2012, 05:09 PM
Lunhui thì bạn break rồi hẳn sili nhé. Bạn có thể dùng maru hoặc sili 808 đều ngon cả:smile:

y mình là lube thể nào mới đúng ấy, cho bn giọt z

tranhungnghiem
22-09-2012, 05:41 PM
Queen]


Lunhui thì bạn break rồi hẳn sili nhé. Bạn có thể dùng maru hoặc sili 808 đều ngon cả:smile:

y mình là lube thể nào mới đúng ấy, cho bn giọt z


2 giọt z-lube. còn bạn lube 808,hvd thì 2 hít vào nhé . xịt nhiều dễ bị ỳ lắm đó