PDA

View Full Version : [Mùa giải 9] Kỳ 3 (24/9 -> 29/9)WarKing
24-09-2012, 07:58 AM
Kết quả [Mùa giải 9 - kì 2]
T6 tới mình sẽ up, mấy hôm nay bị bệnh, mọi người thông cảm :)


Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.F2 L' B2 R' U2 R' B2 U2 F2 L D' L' D2 L2 B R D B U B

2.R2 B2 U2 B2 L' B2 L' D2 B2 R' F2 R' U' B' F D' U' L' D' R2

3.F2 D2 L D2 R' B2 U2 B2 U2 L2 R F' R' U' B D' B R' F2 U2

4.D2 L2 U2 R U2 R U2 B2 U2 L' D' F U B' R' D' B' D R F

5.U2 F2 L2 D2 F2 L' D2 F2 L' D2 R2 D R2 U' L U2 B2 F' D2 B L'


- Speed 2x2: 5 scramble


1. U' R' F' R2 U' R F2 R F' U'

2. U F2 R F2 R U R2 F2 U

3.R2 U' R2 U R' F2 R' U2

4. U2 F2 R' F U2 F2 U' F R

5. R F2 U2 R F' U R


- Speed 3x3: 5 scramble


1.L2 R2 U R2 D2 U' B2 D L2 F2 R2 B' R F' R U B' L2 F U'

2.F2 D L2 U2 L2 U F2 R2 D' F D F R U' B2 L' F' R2 D' B' U2

3.L2 D U B2 L2 R2 D2 U B2 L B2 R' D B' U' L R D2 U2 B'

4.R B2 L U2 R' B2 U2 R' U2 B2 R2 B R' U R' B' L2 U' F D2 L'

5. L' B2 D2 R' D2 L R F2 U2 R' D2 R' F' R' B U B' L D' R' B


- Speed 4x4: 3 scramble


1. B' Rw U' R' U' Rw2 R Uw F' L B2 Fw2 D U' Fw' R' Uw2 U' B' Fw Rw B' Fw L2 R' B L Rw' Fw F2 U B' Rw2 Uw2 B' Fw2 L' R' Uw L'

2.R' D Fw2 F U2 F R' B F L' Uw' Fw' Rw' R D2 Rw R' Uw B' L' Fw R Fw2 Uw' R' U B' F Uw2 Fw2 D' L' Rw2 B' Fw F L Rw B Fw

3.U' R B' D R2 D U2 R B2 F' R U' Rw Uw' Fw2 F' Rw U Rw Uw L' B F2 U' Fw2 Uw U Rw' Fw2 L' Rw' B2 Fw' F2 Rw2 B2 F U R Fw2


- Speed 5x5: 3 scramble


1.Uw2 Rw D' U2 Lw2 R2 F2 L2 B2 F Lw F2 L Lw' Fw U' R' U2 Bw' R' D2 Uw Bw' Rw B' F Rw2 Uw2 R2 Uw' L Fw' Lw' D2 R Dw' Fw Uw2 Fw' Uw' Rw B2 R2 Uw2 B' Bw Fw' Lw' B' Rw2 Fw' D' R Bw2 R' Fw U2 Bw2 L' Lw'

2. Uw2 F Uw2 F' U2 B Uw2 B' L Rw' Fw L F2 Dw2 Rw Uw' L2 Bw' Fw2 D2 Dw Bw F2 Dw2 Lw2 Rw2 Fw2 Uw F2 L2 B2 D2 R2 B' F' U2 Bw' Lw U' L' B Uw' Lw Rw R' U2 Lw Bw Fw2 Uw' Lw2 F D R' Bw2 Lw' Rw B Bw2 L2

3. B2 D Uw2 U' Rw D' Uw Bw Fw2 D' Dw Bw' U' Rw' Uw2 L Lw2 R' Fw Rw' Dw L Lw' F2 D2 L' F2 D2 Uw2 L2 Rw F2 L2 Lw' Rw2 R2 D Fw2 L' Bw' F' L' Bw Fw2 Uw' B2 F' D2 F' R Uw2 F2 L' Rw R' Fw D Uw' Lw' Rw'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. B U' L R B L' U' L r' b'

2. L U L B U' L' B' R l

3. B' U R L' B' U' R l' r'- OH 3x3: 3 scramble


1.B2 U2 L' B2 L B2 R' D2 B2 L R' D' L R2 B' U F L' B L' R2

2.B2 R2 B2 R2 D' F2 D2 L2 D R2 B R F L U' B D' L2 R' U

3.L2 B2 D2 U2 L F2 D2 L R2 U2 B U2 R' D2 L' U' L2 B2 L R' F2


- BLD 3x3: 3 scramble


1.D2 B2 L2 R2 D' B2 U' B2 U F2 R2 U B L2 F2 L D2 L' B2 D' L

2.L2 R2 U2 B' D2 B' D2 L2 U2 L2 R U' L2 B2 L R2 F L' U' L' D2

3.L' R B2 U2 R' B2 D2 B2 U2 R' D R F D' B R' U R2 B' F R2

dauto98
24-09-2012, 01:13 PM
tên: dauto98
thể loại:speed 3x3
thời gian:31.454 39.160 DNF(37.810) 38.729 43.717
lời bình: dùng tab rồi post lên đây nó lại ép lại thì có khác gì:shot:
---
tên: dauto98
thể loại:speed 4x4
thời gian:226.77 268.78 290.19
lời bình: ft cùi mía :go:

gkhmpg
24-09-2012, 01:23 PM
Tên forum: gkcuber

Thể loại: Speed 3x3
Thời gian: 13.57 13.66 20.04 15.15 14.40

Thể loại: Speed 4x4
Thời gian: 58.91 67.50 68.63

Thể loại: 3x3 OH
Thời gian: 26.51 28.55 36.58

Nhận xét: bình tĩnh bất ngờ http://i90.photobucket.com/albums/k246/thanglun/fumanchu.jpg[hr]


tên: dauto98
thể loại:speed 3x3
thời gian:31.454 39.160 DNF(37.810) 38.729 43.717
lời bình: dùng tab rồi post lên đây nó lại ép lại thì có khác gì:shot:


Khi nhập kq vào word hoặc excel dùng tab tiện hơn nhé http://i1060.photobucket.com/albums/t456/bebj1102/youdontsay75x63.png

immortals_99
25-09-2012, 08:24 PM
Tên forum: immortals_99
Thể loại: speed 3x3x3
Thời gian: 14.78 13.51 17.70 14.18 17.80

jakenguyen1
25-09-2012, 09:45 PM
tên: JakeNguyen
thể loại:speed 3x3
thời gian: 16.19 15.89 21.78 14.59 16.40

mdemon
26-09-2012, 03:17 PM
Tên forum: mdemon

Thể loại: Speed 2x2
Thời gian: 5.31 5.68 5.55 4.49 6.00

Thể loại: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 8.06 7.95 8.82 8.33 7.27

ndnghia1996
26-09-2012, 08:45 PM
nick: ndnghia1996
thể loại : speed 3x3
t/gian: 24.98 22.46 21.40 26.29 24.73