PDA

View Full Version : [Mùa giải 9] Kỳ 4 (1/10 -> 6/10)WarKing
30-09-2012, 12:47 PM
Trước tiên phải đọc hướng dẫn post bài đúng yêu cầu (http://rubikvietnam.com/forum/showthread.php?tid=268&pid=31421#pid31421)

Post bài đúng yêu cầu: khoảng trống giữa 2 thành tích phải dùng phím tab, ko phải space (Bắt buộc phải làm trong word hoặc notepad thì mới dùng được tab)
VD: khi solve thành tích là 15s, 19s, thì khi post bài dùng phím tab như sau: 15.00[Tab]19.00
[Chú Ý]: Những bài viết tham gia đúng yêu cầu sẽ được Thank, tăng số Thank của bạn. Các bài viết sai thể lệ, nếu có ghi đủ thời gian, rõ ràng sẽ không bị del nữa, mà được tổng hợp, nhưng không được Thank. Mình mong các bạn góp phần giúp có kết quả sớm hơn bằng cách chấp hành thể lệ đã đề ra. Thank!!!


----------------------

- 3x3 Match the scrambles


1.D R2 B2 F2 U F2 D' R2 F2 R2 D2 L B' R2 F2 L' R' D' F' D

2.U2 L' B2 D2 L' U2 R' F2 R' B' F2 R' F U L' F2 L2 D2 U' F'

3.R' B2 L2 U2 L D2 F2 R' D2 U2 B U' B F' R2 U F' U2 R2 D2

4.R2 F2 D2 L F2 U2 B2 R2 U2 F2 R2 U F' L2 U L2 B' D F D

5.D2 B2 R' D2 U2 L' R' U2 L B F U' F' D' F' U2 L B2 D B2


- Speed 2x2: 5 scramble


1. R' U' F2 R2 U R' F' R F2 U2

2. U2 F' U2 R F2 R' U2 R' U'

3.F' U2 F2 U' R' F R U2 F'

4. F' U2 F U' F2 R2 U R' U2

5. U2 F U R2 F2 U F R2


- Speed 3x3: 5 scramble


1.B U2 L2 U2 B' D2 F' U2 B2 D2 R2 U' B' L B U2 F2 D B' F' L

2.B2 L2 D' B2 R2 F2 L2 F2 U2 L2 D2 F U' R B' R D' F2 R B2 U2

3.F2 L2 U' B2 F2 L2 D' U2 B2 U' L2 F' L U2 R2 U2 F' D2 L2 B2 U'

4.B2 U B2 F2 D' U2 R2 D2 F2 R2 B2 U2 F' L' D' R F L2 R' U2 R

5. L2 D2 U' F2 D' L2 B2 U' F2 L2 U' L F2 L2 F' R D2 U' F2 R


- Speed 4x4: 3 scramble


1.R' U' Rw2 R Fw2 Rw' B2 Fw' D B2 Fw L' D Uw B Uw2 Rw B2 Fw2 F L' D' Uw U2 Fw2 L' U2 Fw' Rw' B2 Fw' Uw2 R D U' Rw2 R' B' U' L

2. Fw' F U' Rw B Fw2 F2 Uw L2 Rw Fw2 L2 Fw' F' D2 B2 Fw R2 F L Rw' R' F' D2 Fw' R D2 B2 R B Rw' Uw R2 U' L B2 F2 D' U' F2

3.L2 B2 Uw' L2 F D2 U' L R D' U F2 D U' L' U' Fw2 Rw Uw2 U2 B U B2 F2 U2 B2 F' L' R F2 Rw' D' F2 U L R2 D2 Fw' U2 Rw'


- Speed 5x5: 3 scramble


1.Rw' Fw' D2 Fw L' R2 Uw2 R2 F Rw B D2 B Fw' Uw2 U' L B' D B' Rw2 D2 Fw' F2 R Bw' L2 D B' Bw U' B' L R F2 U2 Fw' F2 D U R' U' Rw2 B Fw2 D' Lw2 F' Uw2 B' Rw' R D Dw2 Uw' Bw' Dw Uw2 Rw2 Bw'

2. B Fw2 Dw' U2 Rw' B Fw' F' U2 Fw' Dw2 Uw2 R B2 Bw2 Rw' F' Uw2 L Rw' Bw' Dw Fw2 F' R2 Bw' Fw2 Uw Lw' Bw' R' Fw' F U B' F' D' L2 F2 U L2 Rw2 R' Bw Dw2 B2 Uw' R U2 L Rw' R B2 Bw' F' D R2 B2 Bw2 Rw2

3. B' Bw2 Fw2 Dw2 Uw L2 Bw Lw' Fw2 L2 R2 Bw' D Dw Rw2 B Fw' Dw' U' L2 Dw' U' L' Bw2 Rw2 F Dw2 Uw2 L' Rw Uw' B' Bw2 Dw Uw' Bw Lw' Rw' R2 Bw R Uw R2 Dw Uw U Bw2 L2 D' Dw' Uw' Lw D' Dw Rw Bw Fw' D Rw' D'- Rubik's Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Master Magic

Chỉ cần post thời gian 3 lần giải, vì thể loại này không có scramble.

- Pyraminx: 3 scramble


1. L' B R' U' L' U' B R l r b u'

2. L U' L U B L U R' L l r' u'

3. R U' B R' U' B' U' l' r' b u- OH 3x3: 3 scramble


1.R' F2 D2 U2 F2 R U2 L F2 R' F2 R F' D L' B R F L U

2.U F2 U R2 U2 B2 F2 R2 F2 U2 B' R B2 D R2 B R F L2 U2

3.U' F2 D' U2 B2 U2 L2 F2 R2 D F R2 B' L' B D2 U2 L U' L R'


- BLD 3x3: 3 scramble


1.R2 D2 U2 L' U2 F2 R D2 F2 R' D F' U' L2 B R D B' L B F'

2.L2 F2 R2 U' L2 U' B2 D B2 D F' D2 L B2 F' L' R2 B R' U B'

3.D2 L' F2 L2 D2 R' F2 R' F2 R' D' F R' U' B2 R D B R2 F'

dauto98
01-10-2012, 06:40 PM
tên: dauto98
thể loại: speed 3x3
thời gian: 37.23 33.09 DNF(60.57) 36.41 37.66
--
thể loại: BLD 3x3
thời gian: DNF(399) DNF(520.31) 378.8
comment: kì này còn đỡ, kì trước 3 cú DNF :go::go:
--
tên:dauto98
thể loại: speed 4x4
thời gian:200.63 266 273.27

immortals_99
06-10-2012, 09:04 PM
Tên forum: immortals_99
Thể loai: speed 3x3x3
Thành tích: 14.46 14.68 15.02 16.74 16.20
Lời bình: lâu lắm mới dc cầm lại A5, cảm giác vẫn sung sướng như ngày đầu mình chơi=D=D

mdemon
06-10-2012, 09:10 PM
Tên forum: mdemon

Thể loai: speed 2x2
Thời gian: 5.55 5.19 4.40 5.01 5.83

Thể loai: 3x3 Match the scrambles
Thời gian: 7.89 7.27 8.08 7.10 7.46

immortals_99
06-10-2012, 09:17 PM
Tên forum: immortals_99
Thể loai: OH 3x3x3
Thành tích: 26.62 27.77 26.27

p3chia2
06-10-2012, 09:32 PM
Tên fourm: p3chia2
Thể loại : speed 3x3
Thời gian : 28.30 25.15 24.25 31.14 27.47

vinacube
13-10-2012, 09:36 PM
Tên forum :vinacube
Thể loại:3x3 match the scramble
25.67 28.22 31.09 24.51 36.85
Speed 3x3:27.67 36.70 25.72 24.36 30.88
Lời bình:lâu lắm mới chơi lại nên hơi kém!!

littleboy1998
13-10-2012, 09:44 PM
Tên forum :vinacube
Thể loại:3x3 match the scramble
25.67 28.22 31.09 24.51 36.85
Speed 3x3:27.67 36.70 25.72 24.36 30.88
Lời bình:lâu lắm mới chơi lại nên hơi kém!!


Hết thời gian thi r mà a:smile:

doquocanh112
16-10-2012, 05:38 PM
Tên forum: immortals_99
Thể loai: speed 3x3x3
Thành tích: 14.46 14.68 15.02 16.74 16.20
Lời bình: lâu lắm mới dc cầm lại A5, cảm giác vẫn sung sướng như ngày đầu mình chơi=D=D


thím qua chỉ lại cho anh mấy tr hợp đặc biệt của 44 cái, quên hết r :'(

pthpv95
18-10-2012, 08:57 AM
Tên forum: pthpv95

Thể loai: 3x3 Speed 3x3: 5 scramble
Thời gian: 21.21 23.66 20.19 19.18 19.33
:sad:

tuanvypr96
15-02-2016, 02:04 PM
Tên forum: tuanvypr96
Thể loại: speed 3x3x3 : 5 scramble
Thời gian: 24.14 18.25 24.95 23.73 25.29
P/s: Lâu lắm rồi vẫn chưa sub 15 :((