PDA

View Full Version : cho mình hỏitruonghai0033
06-10-2012, 01:51 PM
mình ko có cube 4x4x4 cho mình hỏi cấu trúc của 4x4x4 v cube; shengshou; và các loai 4x4x4 khác như thế nào
4x4 có nhìu kỉu cấu trúc phải không ( có sự khác biệt lớn)

bioobio
06-10-2012, 03:26 PM
tiện thể hỏi thêm cách tháo ráp ss4

gkhmpg
06-10-2012, 05:18 PM
Vcube 4 chưa có, còn những loại mình biết thì ngoài lanlan và dayan 4 ra thì cấu trúc ss hay xcube, yj nó cũng na ná nhau, không có khác nhiều. Bạn hãy kiếm một cục mà tìm hiểu chứ nói cũng không có ích gì và cũng khó hiểu nhiều :smile:[hr]


tiện thể hỏi thêm cách tháo ráp ss4


Hãy cố gắng tự tìm hiểu nhé, không thì bạn không bao giờ lắp lại được lần thứ hai đâu :smile:

MrEkjjd
06-10-2012, 06:13 PM
hình như 2 dạng, 1 dạng xếp lớp 1 dạng core hình cầu

truonghai0033
07-10-2012, 09:56 PM
ss4 có phải core hình cầu ko


.