PDA

View Full Version : Số trường hợp !lacthan77
27-08-2009, 03:51 PM
Cho mình hỏi, khi scramble thì sẽ có bao nhiêu trường hợp ở 8 góc , bao nhiêu trường hợp ở 12 cạnh, bao nhiêu trường hợp để làm cross?
Ai giúp được mình không? thank trước :)>-

nhozz.rhjno
27-08-2009, 03:58 PM
có vài trăm nghìn TH thôi mà ... :|

t.i.
27-08-2009, 04:05 PM
tổng cộng là khoảng 49 tỉ TH, trung bình là ...triệu TH ở mỗi loại(...là ko bít rõ) :|

lacthan77
27-08-2009, 04:27 PM
Làm gì cở đó ? chỉ 8 góc thôi chứ bộ hoặc 4 cạnh thôi mình đâu có gộp lại hỏi đâu!
Mà theo mình biết thì cả con rubik có 4x10^19 TH hà(_ _!

JohnnyTran1992
27-08-2009, 05:57 PM
Chờ mấy anh chuyên về thuật toán rubik lên giải đi !
to lacthan : nick bạn quen lắm , hình như gặp đâu rồi , hồi đó có chơi Ghost Online ko vậy ??

lacthan77
30-08-2009, 03:13 PM
Chờ mấy anh chuyên về thuật toán rubik lên giải đi !
to lacthan : nick bạn quen lắm , hình như gặp đâu rồi , hồi đó có chơi Ghost Online ko vậy ??


Bạn là người thứ hai hỏi mình như vậy đó :-t và thật là không có chơi game lấy tên nhân vật là lacthan, mình cũng không có chơi ghost đâu bạn!!!