PDA

View Full Version : Help F2L?bioobio
14-10-2012, 02:41 PM
Khi làm F2L thì có trường hợp góc ở các vị trí của FR thì cạnh ở các vị trí RB, LB, LF. mình thấy đưa nó lên U rồi theo các trường hợp khác thì lâu quá, ai chỉ mình công thức nhanh hơn cụ thể các trường hợp không.

ngvphong
14-10-2012, 02:47 PM
bạn vào đây xem thử xem http://www.cubewhiz.com/f2l.php =D

bioobio
14-10-2012, 04:42 PM
vẫn không có, tất cả các trường hợp đều đã hoàn thành ở các phía RBD, BLD, LFD, chỉ còn lại RFD,
còn mình muốn hỏi là khi cạnh ở các vị trí RB, BL, LF và góc ở RFU hoặc RFD, muốn đưa về RFD ở hướng đúng, ai pro cho mình cái công thức vs

dung2408
15-10-2012, 07:54 AM
cái vụ đều đã hoàn thành ở các phía RBD, BLD, LFD, chỉ còn lại RFD, trong phần hướng dẫn chỉ là hình minh họa như vậy thôi, nếu các phía kia mà chưa hoàn thành thì vẫn làm đc RFD theo công thức đó. Còn trường hợp của bạn mình nghĩ chỉ còn cách đưa cạnh xuống mặt U để nó thành 1 TH trong 40 TH của F2L và làm theo công thức bình thường.