PDA

View Full Version : Các pro xem hộ mình mấy công thức này.Kenny395
14-10-2012, 04:26 PM
Mình mới tìm đc ít tài liệu về F2L, OLL, PLL mà không biết chính xác không nên nhờ mọi người xem giúp nếu có công thức nào sai ae chỉ hộ để mình sửa, Cảm ơn mọi người nhiều. Link http://www.mediafire.com/?ms9f06n9y49l82n

wa_star12266
14-10-2012, 07:38 PM
lên speedsloving mà xem không cần lục các ct hiếm ct lạ đâu bạn ợ

littleboy1998
14-10-2012, 08:09 PM
Speed solving or badminphisto nhé:smile:

Kenny395
14-10-2012, 08:25 PM
Các bạn nói rõ hơn đc không ? Mình mới chơi nên cũng không rõ lắm.[hr]
Các bạn nói rõ hơn đc không ? Mình mới chơi nên cũng không rõ lắm.