PDA

View Full Version : [Cao Lãnh] (Team rubik) THPT Đỗ Công Tường !!!wonbi
14-10-2012, 08:35 PM
TEAM RUBIK's Cao Lãnh

Danh sách thành viên :

1/ Tên : Lê Anh Huy
Nickname: Wonbi-kun
SN : 1995
Rubik : WitTwo ,Zhanchi , FIII , A5 , SS4 , SS5.
Thành tích: Sub 30s

2/ Tên : Thiệu Quang Minh Đạt
Nickname : không
SN: 1995
Rubik : WitTwo ,Zhanchi , SS4 , SS5.
Thành tích: Sub 30s

3/ Tên : Nguyễn Minh Duy
Nickname : không
SN : 1996
Rubik : 3x3x3 (35k)
Thành tích : sub 2p
4/

MrRubik123
20-11-2012, 11:21 PM
các chú đợi cuối tháng a thi xong có dịp a qua cao lãnh hội ngộ mấy chú...
A đang học ĐẠI HỌC CẦN THƠ...
http://www.vi-vn.connect.facebook.com/MrRubik123

liên hệ face a