PDA

View Full Version : Xin giúp em play OHduykhoi1996
28-08-2009, 09:47 PM
Bi giờ em mún play OH nhưng chả bít phải bắt đầu như thía nào, luyện từng bước như thế nào để bằng anh vuaquyen92 :d .Xin các anh chỉ giáo.
P.S: Xin thêm cái nữa: đừng warn em vì tội spam nhé

vuaquyen92
28-08-2009, 09:54 PM
Đã có topic anh hướng dẫn các bước lúc đầu mới tập OH rồi. Cái này tương tự như 2H thôi cố gắng tập finger trick đầu tiên thành thục trước sau đó dến công thức (cái này có thể chuyển 2H sang cho nhanh) và cuối cùng là look ahead(cái này thì lợi hơn 2H nhiều do mình chỉ cầm 1 phần cube nên có thể nhìn được nhiều phía).