PDA

View Full Version : [3x3 Speed] Phạm Thế Quyền (vuaquyen92) 15.71 ave of 12vuaquyen92
30-08-2009, 10:28 AM
Mới làm clip ave of 12 thành tích tương đối tốt, dù sao cũng đánh dấu sub 16s bằng con DIY type F.:o)
PS: đoạn cuối quên mất là đang tính ave 12 nên...#:-S
-FbeQ-cdMlE
-------
Statistics for 08-30-2009 10:28:53

Cubes Solved: 12/12
Number of Pops: 0
Average: 15.71
Standard Deviation: 1.52
Best Time: 13.47
Worst Time: 18.53
Individual Times:
1. 15.03 B2 F2 L B2 F D2 L R B F2 D2 U2 B' F L2 F2 D2 L R B F2 L2 B' L2 U2 B' U
2. 16.38 L' B2 U' F' R D' L2 R' B' L' D2 L' B' F2 L' R B F2 R D U2 B F2 D2 U2 F R
3. 16.45 B' F2 D' U B D' U F R2 D' B' L2 U' L2 R' U2 B2 R D' U' B F2 D U2 L' B' L2
4. 14.67 D U' L' R' B F2 R' B F D2 U L' D' L2 R2 D' L' B2 F2 U2 F' D' B' D U' B' F2
5. 18.08 L' B' D' L R2 F L' B' D2 B2 R D U' B2 F2 U' L R B2 F2 L B F2 U' B' L' R'
6. 15.53 L D2 U2 L R D2 U' F' R' D' U L R' D' F L R B2 F2 D' L R2 F' U R U2 L2
7. 18.53 L2 R2 D2 U' B2 F2 L2 U F2 D2 B' L2 D U2 B L' D' U2 R2 D2 U2 F U2 R D' F L2
8. 14.30 B' L' U' B U2 L R2 D2 B2 F2 U2 B D2 B' R F2 D L2 F2 L2 B' F2 L R2 F2 L2 U
9. 13.47 B' R B' F' L R2 F2 L R2 B F2 D' U2 L R2 U2 L2 B L' U' L2 B2 F2 U2 B U' R2
10. 16.67 B' F2 U2 L R U2 B R' F D U2 B U' R D L' R' F D2 L2 R F2 D F2 U' L' B
11. 15.61 F L' R B' F' R B F D2 U' B2 D2 U2 F2 D' U' R2 F2 L U' B2 F' D2 F' L' F R2
12. 13.83 R B' D U' L' R' D2 L U' F' U2 R B2 F U' L' R U' B F' L2 R D U2 B' F R'

hakhoa96
30-08-2009, 11:20 AM
chậc ... dạo này anh chiến quá X_X
mà đến được mốc của anh rồi chắc muốn xuống average 10s khó lắm @_@
congra nice average :D

vietanhnn
30-08-2009, 11:23 AM
Tốt quá!!
DIY F quay 1 thời gian sau trơn lắm, cut tốt
Mình quay bị đứng F2L khá nhiều.

dapk3t_muashcho3m
30-08-2009, 02:04 PM
Nhìn anh xoay kinh quá.
Em khoái nhất mấy cái khúc anh ft R U..

lacthan77
30-08-2009, 03:21 PM
Càng lúc càng lên tay rồi,
thành tích của Quyền ổn thiệt!
Thành tích của mình dao động dử hơn Quyền nhìu (17->24) X_X ,chỉ mình cách duy trùy thời gian ổn trong mười mấy giây với $-)

vuaquyen92
30-08-2009, 04:30 PM
Thành tích của mình dao động dử hơn Quyền nhìu (17->24) X_X ,chỉ mình cách duy trùy thời gian ổn trong mười mấy giây với $-)

Chắc 1 phần do OLL+PLL của bạn finger trick chưa đều như nhau thôi cố gắng luyện cho đều là ok. Hoặc tăng thành tích F2l lên thì dù có dao động nhiều vẫn có thể dưới 20s bình thường:)>-

Baoquoc007
04-09-2009, 12:34 PM
Hehe, anh Quyền xoay kinh thật, ave của e thua a 4s!:o):o)