PDA

View Full Version : [giúp đỡ] ý tưởng để lập clb tại trườngdetucuatazaca97
20-11-2012, 07:17 PM
chả là em đang thi làm Cộng Tác Viên ở trường và tiện thể nội dung thi có đề cập đến thành lập 1 clb nên em muốn lập 1 clb rubik ở trường. Muốn thuyết phục cần phải có tính thực tiễn, tính hấp dẫn, tính ấn tượng, tính đúng đắn =D vậy nên mong anh em góp ý thêm để em hoàn thiện bài thi còn quảng bá thương hiệu rubik cho chúng ta nữa =D
em xin cảm ơn trước :boss:

gkhmpg
20-11-2012, 07:23 PM
chả là em đang thi làm Cộng Tác Viên ở trường và tiện thể nội dung thi có đề cập đến thành lập 1 clb nên em muốn lập 1 clb rubik ở trường. Muốn thuyết phục cần phải có tính thực tiễn, tính hấp dẫn, tính ấn tượng, tính đúng đắn =D vậy nên mong anh em góp ý thêm để em hoàn thiện bài thi còn quảng bá thương hiệu rubik cho chúng ta nữa =D
em xin cảm ơn trước :boss:
thì giới thiệu về tất cả của rubik, rồi cho ví dụ về từng mảng. Cho một cháu pro BLD ra, một cháu pro speed ra, Big Cube, relay, OH, .... tất cả các kiểu. Nhiêu đó cũng đủ để chứng minh tính lành mạnh của bộ môn rồi

pro_cuber
14-02-2013, 08:59 PM
chả là em đang thi làm Cộng Tác Viên ở trường và tiện thể nội dung thi có đề cập đến thành lập 1 clb nên em muốn lập 1 clb rubik ở trường. Muốn thuyết phục cần phải có tính thực tiễn, tính hấp dẫn, tính ấn tượng, tính đúng đắn =D vậy nên mong anh em góp ý thêm để em hoàn thiện bài thi còn quảng bá thương hiệu rubik cho chúng ta nữa =D
em xin cảm ơn trước :boss:
thì giới thiệu về tất cả của rubik, rồi cho ví dụ về từng mảng. Cho một cháu pro BLD ra, một cháu pro speed ra, Big Cube, relay, OH, .... tất cả các kiểu. Nhiêu đó cũng đủ để chứng minh tính lành mạnh của bộ môn rồi

Đồng ý chưa thấy trường nào có club cả nếu lam được thì tuyệt vời Mình mới có club o lốp thôi

ga fi tiu
14-02-2013, 09:16 PM
chả là em đang thi làm Cộng Tác Viên ở trường và tiện thể nội dung thi có đề cập đến thành lập 1 clb nên em muốn lập 1 clb rubik ở trường. Muốn thuyết phục cần phải có tính thực tiễn, tính hấp dẫn, tính ấn tượng, tính đúng đắn =D vậy nên mong anh em góp ý thêm để em hoàn thiện bài thi còn quảng bá thương hiệu rubik cho chúng ta nữa =D
em xin cảm ơn trước :boss:
thì giới thiệu về tất cả của rubik, rồi cho ví dụ về từng mảng. Cho một cháu pro BLD ra, một cháu pro speed ra, Big Cube, relay, OH, .... tất cả các kiểu. Nhiêu đó cũng đủ để chứng minh tính lành mạnh của bộ môn rồi

Đồng ý chưa thấy trường nào có club cả nếu lam được thì tuyệt vời Mình mới có club o lốp thôi
topic từ đời nào rồi lôi lên làm gì
nhắc nhở lần 1 nhé, nếu vẫn còn tiếp tục sẽ nâng mức cảnh cáo