PDA

View Full Version : Rubik OH đây21 TH PLL
13-12-2012, 03:18 PM
Được rồi, giải quyết một Rubik Cube thuận tay trong 15 giây là khá ấn tượng. Nếu bạn tìm thấy cách giải Rubik với hai bàn tay bị thiếu trong thách thức và sự tinh tế, hãy thử làm điều đó bằng cách sử dụng chỉ có một bàn tay. Có một kỹ thuật cho nó, và video này sẽ dạy cho bạn. Về cơ bản, bạn chỉ cần xoay R và U rất nhiều và xoay cube :aboom:

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4ezGCA0U_WQ

Ráng hỉu! :sad: